משמר המפלס - סיכום אביב 2018

משמר המפלס - סיכום אביב 2018

06.05.18

לאחר  עליות המפלס הנדירות עקב גשמי ושיטפונות החורף, ירד במרץ המפלס ב 6 ס"מ ועמד בסופו על  432.36-  מ'. אירועי הגשם המאוחרים של אפריל מנעו ירידה נוספת, והמפלס המדוד ב 01.05  היה 432.34-  מ' כלומר, עליה של 2 ס"מ מ' לעומת ירידה של 8 באפריל אשתקד. הירידה השנתית, עמד על 0.96 מ', לעומת 1.36 מ' בסיכום אפריל  אשתקד.

אלי רז,

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)