משמר המפלס - סיכום אוגוסט 2017

משמר המפלס - סיכום אוגוסט 2017

06.09.17

בתחילת ספטמבר  עמד מפלס ים המלח על רום של 431.95-, המבטא ירידה חודשית של 13 ס"מ במהלך אוגוסט,

בדומה לירידה ובמהלך יולי האחרון ואוגוסט דאשתקד.  ירידת המפלס השנתית למועד זה מסתכמת 1.37 מ' (בדומה לזו שסוכמה במאי), לעומת 1.13 מ', לעומת שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  420.32 - מ', גבוה ב- 11.63 מ' מהנוכחי וירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, המחושבת לחודש זה, היא אפוא 1.163 מ', לעומת 1.164 מ' שחושבה לחודש הקודם.

בסיכום אוקטובר אשתקד ציינתי כי המיתון המצופה בירידת המפלס בגלל צמצום בשטח הפנים המאדה של האגם ועליית ריכוז המלחים. אינו מתממש. ציינתי גם שלנסקי ודנטה (2015) טענו שהואיל ואין שינוי בשימושי המים הידועים (תעשייה בדרום ושאיבה/הטיה במעלה האגן) וגורם האקלים הוא זניח, סביר שקיים מחוץ לישראל שותף לא מוכר נוסף.

נוכח רצף הבצורות בשנים האחרונות ושינוי בכמות ובפיזור המשקעים לרעת אגן הניקוז של ים המלח, ייתכן שראוי לבחון שוב את חלקו של השינוי האקלימי.

ברקע עומדת גם תחזית  השירות ההידרולוגי לפתיחת עונת הגשמים הקרובה, אינה מבשרת טובות, בלשון המעטה, נקווה שבכל זאת ישתפר בהמשך.