משמר המפלס - סיכום אוקטובר 2017

משמר המפלס - סיכום אוקטובר 2017

06.11.17

ב 01.11.17  עמד המפלס על רום של 432.18- מ', המבטא ירידה של  10 ס"מ  במהלך החודש, לעומת  13 ס"מ בחודש הקודם, ו-12 ס"מ באוקטובר אשתקד. לפני עשור עמד המפלס על  420.54 -  מ', 11.64 מ' גבוה יותר ו הירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות היא אפוא, 1.164 מ' לעומת 1.161 מ'  שחושבה לחודש הקודם ולעומת 1.0 מ' לעשר השנים שקדמו להן. 

בתקווה לבשורות טובות יותר בחורף. 

אלי רז,

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)