משמר המפלס - סיכום מאי 2018

משמר המפלס - סיכום מאי 2018

10.06.18

אף כי חודש מאי היה גשום, יחסית לממוצע (בעיקר באגנים הצפוניים והמערביים), הרי שבסה"כ תרומתו למאזן המשקעים השנתי המצטבר הייתה נמוכה, במיוחד באגן כינרת ים המלח, אך עדיין הותיר את רישומו.
ב 01.06.18 עמד מפלס ים המלח על 432.48- מ', המבטא ירידה חודשית של 14 ס"מ, לעומת עליה של 2 ס"מ באפריל (הודות לגשמי האביב המאוחרים) ולעומת ירידה של 16 ס"מ במאי אשתקד. ירידת המפלס השנתית היא 94 ס"מ, לעומת 96 ס"מ שחושבה לפני חודש. 

לפני עשור עמד המפלס על 422.46- מ' והירידה השנתית הממוצע לעשר השנים שחלפו היא 1.002 מ' לעומת 1.026 מ' לעשר השנים שקדמו להן.

אלי רז,

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)