סיכום הכנס בנושא חינוך וקידום למידת חקר בדרום 7.5.13

סיכום הכנס בנושא חינוך וקידום למידת חקר בדרום 7.5.13

08.05.13

מטרת הכנס להציג מיזמים ומחקרים המתקיימים בבתי הספר בים המלח, בערבה וברמון. מרבית הפעילות שהוצגה היא של מרכז מדע ים המלח והערבה וכן הוצגו מיזמים של רשות ניקוז ים המלח ושל בתי הספר.

בכנס, שהתקיים בעין גדי,  השתתפו כ 45 איש ובניהם:

א. מורים מבתי הספר במרחב הפעילות.
ב. חוקרים של מרכז המדע
ג. סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי שכותבים עבודות מחקר הקשורות למיזמים המתבצעים
ד. תלמידים מבית הספר בעין גדי שהציגו פעילותם.
ה. נציגי משרד החינוך, קרן יקא, מועצה אזורית תמר ורשות הניקוז

הכנס כלל כ - 11 הרצאות המציגות את הפעילויות ואת המחקר. מצורפת להלן חוברת התקצירים. בכנס הוצגו פוסטרים של עבודות חקר של תלמידים מבתי הספר מעלה שחרות ועין גדי. כמו כן נערך בחלקו השני של הכנס דיון בשתי קבוצות. נושאי הדיון: א. דרכים מתאימות לקידום למידת החקר בדרום. ב. השימוש בטכנולוגיות חדשניות במיזמים חינוכיים בתחומי מדע וסביבה.

הכנס נערך ע"י מרכז מדע ים המלח והערבה והובילו אותו ד"ר נעה אבני וד"ר חנן גינת ממרכז המדע. . זהו הכנס הראשון ואנו מקווים להפוך מפגש זה לכנס שנתי המציג את המכלול של הפעילות החינוכית המתבצעת במרכז המדע.