סיכום הכנס השנתי הרביעי של עמיתים מישראל ומירדן במחקר ובפעילויות בשנת 2013

סיכום הכנס השנתי הרביעי של עמיתים מישראל ומירדן במחקר ובפעילויות בשנת 2013

25.11.13

בימים חמישי וששי 21-22.11.13 קיימנו במלון הולידי אין בעקבה כנס לסיכום הפעילות המחקרית והמיזמים המשותפים בשנת 2013. בכנס השתתפו כ  57  איש – מחציתם מישראל ומחציתם מירדן. הנציגים הירדנים היו משלוש  אוניברסיטאות וממספר מכוני מחקר.

פתיחת הכנס כללה ברכתו של ברק גרינאפל מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי וד"ר סאמר טאלוזי מהטכניון הירדני – JUST.  בכנס גם נכחה הגברת פרידה יובל ממשרד החוץ. בפתיחה הוצגו פרויקטים במדעי כדור הארץ כדוגמא להמשכיות ורציפות של מחקרים חוצי גבולות. בהמשך הרצאת אורח, פרופ' יוני לרון, על שיתוף פעולה בנושאים הדרולוגים. לאחר מכן נערכו סדנאות  פורומים שונים על פי תחומי הדעת: רפואה, מים, תיירות וחינוך, גיאו – אקולוגי.  אורך המפגשים היה כשלוש שעות  ובכל קבוצה כתבו במשותף עמיתים מירדן ומישראל אבני דרך לקראת 2014. מסמכים אלו הם למעשה תוכנית העבודה המשותפת שלנו לשנה הקרובה (מצורפים להלן). המסמכים ודווח מדיוני הקבוצה הוצגו למחרת בבוקר במליאה. לסיום הכנס יצאנו לסיור משותף בעקבה ועד הגבול עם ערב הסעודית.

בכנס בא לידי ביטוי התקדמות משמעותית במחקר של אגמי מים קדומים בדרום ישראל וירדן, בניית אבני הדרך להמשך שיתוף הפעולה החינוכי ושימוש נכון בצמחי המדבר למרפא במחלות עור שונות, בעור בריא ובמחלת הסרטן. במפגשים אלו נקבעו אבני הדרך בכל מחקר ותוכנית עבודה לתקופה הקרובה. כמו כן הועלו בשיחות בין עמיתים הקשיים בשיתוף הפעולה בעיקר בצד הירדני. הכנס ומרבית הפעילויות שהיו השנה מומנו ע"י המשרד לשיתוף פעולה אזורי, כמו כן השתתפו במימון משרד המדע,  וקרנות מחקר מגרמניה.

מפגש של מומחים של אנרגיה מתחדשת מישראל וירדן

במקביל לכנס, נערך מפגש של מומחים של אנרגיה מתחדשת מישראל וירדן. החלק הראשון של המפגש שהתקיים ביום חמישי אחה"צ  ובמהלך הערב כלל דיון מקצועי על העבודה שנעשתה עד כה בתחום האנרגיה הסולארית במגזר הביתי והציבורי. למחרת בבוקר נערך דיון בקרב המומחים על הדרכים לקדם ולהתקדם במיזמים משותפים לקראת שנת 2014.