סיכום יום עיון בנושא שמורת עברונה- 22.1.2015

סיכום יום עיון בנושא שמורת עברונה- 22.1.2015

23.01.15

סיכום יום עיון בנושא שמורת עברונה וזיהום הנפט – 22.1.15

שמורת עברונה היא מרחב מאוד מיוחד בו ניתן לראות ללמוד לגבי הייחוד של מערכות כדור הארץ במדבר הצחיח קיצון.  שמורה בה מגוון של צומח ופעילות בעלי חיים נרחבת הערוצים, בניהם ובמלחה. באזור השמורה היתה פעילות מגוונת של האדם בעבר בחווה חקלאית, בבארות שרשרת ועוד. לצערנו ביום רביעי 3.12.2014 ארעה דליפת נפט בה זרמו מיליוני ליטרים מקו צינור הנפט אל השמורה. חלק משמעותי מהכמות שזרמה נשאב ופונה יחד עם הקרקע שזוהמה. חלק עדיין מצוי ובעיקר לאורך האפיקים.

בעקבות ארוע הדליפה הוחלט לפעול לשיקום וטיפול בשמרה וסביבתה במספר דרכים: הקמת מנהלת ופיקוח על פעולות השיקום, ניטור בתחום השמורה, ניטור וחקר הסביבה בערבה ובמפרץ אילת, אישוש ושיקום אוכלוסית בעלי החיים, וחינוך סביבתי.

ביום העיון נכחו כ 100 מבוגרים ממגוון נרחב של ארגונים. כמו כן כ 40 תלמידי כיתה ד' מבית הספר יעלים באילת. ההרצאות כללו תאור הארוע והימים שאחריו, הפיתוח הגדול הצפוי בערבה (שדה תעופה, רכבת, נמל תעלה), ייחודה של שמורת עברונה ופעילות האדם בעבר ובהווה, ארוע דליפת הנפט וכיצד טופל והאם הנפט יגיע לים בשטפון גדול. אחה"צ  יצאנו לסיור בשמורה באזור שזוהם ע"י הנפט בשנת 1975 ולפני כחודש וחצי. את הסיור הוביל רועי טלבי, שהסביר על פעולות ניקוז הנפט שנעשו בימים שלאחר הדליפה, וכן על האפשרויות הנידונות כרגע לצורך ניקיון שאריות כתמי הנפט שנותרו בשטח.  ארגון יום העיון נעשה בפעילות משותפת ובתמיכה של רשות הטבע והגנים, מכון ערבה ללימודי סביבה, רשות ניקוז ערבה, החברה להגנת הטבע, קרן ברכה, המשרד להגנת הסביבה, אוניברסיטת בן גוריון, המועצה האזורית חבל אילות ומרכז מדע ים המלח והערבה.