סיכום מאי 2017

סיכום מאי 2017

04.06.17

ב 1ביוני עמד מפלס ים-המלח על רום של  431.54- , המבטא  ירידה חודשית גוברת של 16 ס"מ במהלך מאי, לעומת 8 ס"מ באפריל ולעומת 15 ס"מ במאי אשתקד.  ירידת המפלס השנתית מסתכמת עתה ב 1.37 מ', לעומת 1.36 מ' שחושבה לחודש הקודם ו 1.31 מ' לפני חודשיים. ערכים אלה מושפעים מעונת גשמים חלשה, רביעית ברציפות, עם שיעורי מילוי חוזר נמוכים באגני הצפון, שהחריפו בחודש החולף.

לפני עשור עמד המפלס על  419.88 - מ', גבוה ב- 11.66 מ' מהנוכחי וירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.166 מ' לעומת 1.150 מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז