סיכום מחנה גיאוטופים 2017

סיכום מחנה גיאוטופים 2017

05.11.17

ב- 16-17/10 יצא מחנה גיאוטופים בהנחיה ובריכוז של חוקרי מרכז מדע רמון- ירון פינצי, אבשלום באב"ד, נמרוד וילר (המכון לחקר המדבר), אריאל מרוז ושקד אבני.

במחנה השתתפו 13 תלמידים ממגמת הגיאולוגיה של התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר ומהכיתה הארצית והדרומית למדעי כדור הארץ. החוקרים הציעו נושאים מתוך תחום התמחותם כגון יציבות מצוקים, אנליזה כימית על מעיינות, מיפוי טראסות נחליות ותיארוכן ויציבות קרקעות. התלמידים התחלקו לפי נושאי המחקר, וביצעו עבודת מחקר עצמאית במהלכה נחשפו לשיטות מחקר שונות ולמחקרים עדכניים וביצעו עבודת שדה ועבודת מעבדה. עבודת המחקר מהווה חלק מיחידות הבגרות בגיאולוגיה.

תודה רבה לחוקרים שלקחו חלק במחנה והקדישו מזמנם וממרצם. תודה על ההתגייסות, החשיבה, הגישה, הביצוע, הנכונות לשיתוף פעולה וההתנדבות.

המחנה הינו פרויקט ראשון מסוגו שבא לענות על צורך גובר של מורי מגמות כדור הארץ במציאת מנחים לעבודות החקר. התגובות שקיבלנו הן מהתלמידים והן ממורי המגמות היו חיוביות מאוד והם הביעו נכונות להמשיך את שיתוף הפעולה ולהרחיב אותו גם בשנים הבאות.