סיכום מפגש חוקרים בתחומי מדעי כדור הארץ וביולוגיה

סיכום מפגש חוקרים בתחומי מדעי כדור הארץ וביולוגיה

03.02.14

ביום חמישי 30.1.14 נערך מפגש חוקרים, טכנאי מחקר וסטודנטים ממרכז המדע העוסקים בתחום מדעי הטבע. במפגש נכחו כ 37 איש מכל שלוחות מרכז המדע. בתחילת המפגש נערכה מליאה ויעל וחנן עדכנו על מרכז המדע – סיום 2013 ולקראת 2014. דוד עדכן על הפעילויות המתוקשבות במרכז. 

לאחר מכן התחלקנו לשלוש  קבוצות על פי תחומי דעת:

 

קבוצת הביולוגים

המפגש התחיל בחלק המשותף לאקולוגים ולביולוגים ובו הוצגו בקצרה הפרויקטים האקולוגים, או כאלה שיש להם נגיעה ישירה באקולוגיה (שירי משנר-חיידקי ים המלח והבולענים).  הדיון נסב בעיקר על אפשרויות שתוף הפעולה והמחקר בנושאי אוכלוסיות החיידקים- הן בסביבת צמחי המים (גדעון), בדבורים (אריאלה) ובצמחי המדבר ( אלי). היתה הסכמה שישנן אפשרויות טכניות לפתח כל אחד מן הנושאים הללו  וראוי להשיג עבורם משאבים שיאפשרו זאת.

בחלק השני שבו נפגשו הביולוגים משלוחת חצבה ושלוחת ים המלח הוצגו מגוון של עבודות שנעשות בשתי השלוחות (סה"כ חמש הצגות) כאשר הדיון המשותף התרכז באפשרויות שתוף הפעולה בין החוקרים וניצול משאבים משותפים במיוחד בנושא חקר צמחי מרפא ותוצריהם.  הועלו האפשרויות לשמוש במערכות הקיימות בחצבה במיוחד לבדיקת השפעות ביולוגיות על C Elegans (ריבקי) ועל-zebrafish (ניבה)  של תמציות של צמחי המרפא הנמצאות כיום בחקירה בעין גדי.

נדונו גם אפשרויות נוספות לפתוח וכיוון המחקר לכיוון היישומי הן של המערכות הנחקרות בחצבה והן לגבי מערכת המיקרוביום  בעור האדם הנחקרת בעין גדי.

 

קבוצת האקולוגים

נכחו אריאלה גוטליב מים המלח, גדעון ווינטרס ואלה רימון מערבה תיכונה, גבי בנט מערבה דרומית ואלי גרונר מרמון. החוקרים הציגו את עבודתם הכוללת אקולוגיה של עשבי ים, צפורים, שיטים, אצות, דבורים, שרותי מערכת אקולוגית ועוד. דובר על פיתוח פלטפורמת הLong Term Socio-Ecological Reserach בערבה על פי רעיון הבריאות האקולוגית (ecological integrity). דובר על הרחבת הפעילות לצאלים וכן קידום פלטפורמה בנחל קדרון עם הפלסטינאים. היה דיון אלו קבוצות טקסונומיות כדאי לנטר ועלה רעיון המדע האזרחי (citizens science) ככלי שבו הציבור יהיה שותף לניטור ארוך הטווח. הוחלט שבשלב ראשון כל חוקר יקדם פרוטוקול ניטור בקבוצה שהוא מכיר טוב יותר: דבורים בים המלח, צפורים בערבה תיכונה, חיפושיות פרפרים ועקרבים בערבה הדרומית והרמון. לאחר מכן הפרוטוקולים יעברו בין כולנו במטרה שכולם יעבדו לפי אותם פרוטוקולים. בשלב הבא יהיה נסיון לשלב את האזרחים בניטור. כמו כן דובר על ניטור פרמטרים של קרקע לפי הLTER האירופאי. בנוסף לכך הועלה הרעיון להקים מרכז לחקר השיטה שיחבוק את כל השלוחות. ניטור שיטים כבר החל בכל השלוחות. דובר על צורך בפגישה ארוכה יותר רק של האקולוגים וגיוס אקולוגים נוספים לפלטפורמה. ב20-21 לפברואר יש כנס של האקולוגיה של הערבה במועצה האזורית אילות לכבוד הפרישה של בני שלמון.

 

קבוצת העוסקים במדעי כדור הארץ -  כל אחד מ 2 החוקרים, טכנאי המחקר והסטודנטים הציג בקצרה את עיקרי עבודתו. בלט המגוון המאוד גדול של נושאי המחקר: שטפונות, בולענים, רעידות אדמה, גלוני צומח, רכס מנוחה, בליה, אגמי מים קדומים ועוד.

בפגישה דובר גם על: א. יעשו נסיונות להרחיב שיתוף פעולה חוצה שלוחות. הועלו מספר רעיונות על ידי החוקרים.  ב. בכוונתנו ליזום פרויקט חינוכי של הכנת עזרי הדרכה בתחום מדעי כדור הארץ. הכנת המיניפלקטים תהיה ע"י החוקרים ובעזרת תלמידי בתי הספר. פרויקט זה יוגש לקרן יקא כהצעה לקראת 2015. 

בסוף חודש מאי יערך מפגש של כל חוקרי מרכז המדע. המפגש יערך במצפה רמון.

המספר הגדול מאוד של השותפים למחקר בתחילת שנת 2014 מחזק את ידי כולנו להמשיך לפעול על פי העקרון: "עשה מה שנחוץ, תשאף למה שאפשרי ואז תגלה שאתה עושה את הבלתי אפשר!"