סיכום מפגש צוות חינוך מרכז מדע – עין גדי 13.1.14

סיכום מפגש צוות חינוך מרכז מדע – עין גדי 13.1.14

13.01.14
ביום שני, 13.1.14 קיימנו מפגש של כל העוסקים במלאכת החינוך במרכז המדע.
כל אחד מ 12 המשתתפים עדכן לגבי פעילותו בחודשים האחרונים.
מצורף להלן סיכום תמציתי של העדכון.
 
אין ספק שקורים הרבה דברים חשובים וטובים בתחום הפעילות החינוכית במרכז המדע. אנו מקווים שבתקופה הקרובה ישתלב בעבודה רכז החנוך ונפעל במשותף להקמת מרכז לאורינות חינוכית במרכז המדע.
בהצלחה לכולנו!

נוכחים: ירון פינצי, דוד, רינה, אריאלה, נעה, יעל, גדעון וינטרס, חנן, גדעון רגולסקי, נעמי, שרית, אינה, כרמית
חסרים: יוני, גבי, ינאי, עדי רפפורט

מטרות המפגש: 1. עדכון הפעילויות החינוכיות הנעשות במרכז המדע
                         2. דיון בנושאים הקשורים בפעילות החינוכית של מרכז המדע

חלק א – הצגת המיזמים החינוכיים של מרכז המדע

 • שיתוף פעולה חוצה גבולות – רינה קדם הציגה את הפעילות שהיתה בחילת ינואר עם הנוער הירדני. הוסיפו להצגה רוויטל ושי מביה"ס בעין גדי.
 • פרויקט אס"מ – נועה עדכנה על הפעילות בשנת תשע"ד ועל הקשר שנוצר בין אסם ובין YEEPI . עלה נושא של הקשיים בהפעלת התחנות המטאורולוגיות.
 • מיניפלקטים להדרכה – ירון הציג את פרויקט המיניפלקטים להר הנגב. בקרוב יהיו 20 מיניפלקטים מוכנים וכן השתלמות מדריכים בהר הנגב.
 • מסלולרי – נעמי הציגה את האתר החדש של המסלולרי ואת הפעלת 15 בתי ספר במסלולרי (כולל ע"י גיאוטופ). הקישור לאתר המסלולרי: http://www.tourisrael.org.il/
 • מים במדבר – כרמית הציגה את התוכנית שפותחה בתמיכת קרן יקא ורשויות ניקוז ערבה וים המלח. בהמשך הציג גדעון רגולסקי את החוברת סיור בעין רחל וחנן עדכן על הפעלת התוכנית בכיתות ו בביה"ס מעלה שחרות.
 • אתר המאובנים – שרית הציגה את המיזם ואת שלבי התקדמותו
 • עבודות חקר וגמר – חנן נתן סקירה  על עבודות הגמר בביה"ס מעלה שחרות וכן ציין את המאמר על עבודות הגמר – "צעד ראשון באקדמיה" שיתפרסם בכתב העת "פנים".
 • אולימפיאדה במדע כדור הארץ – חנן עדכן והציג את הקשר עם מרכז המדע

חלק ב – דיון מסכם

 1. הקמת יחידה לאוריינות חינוכית במרכז המדע – היחידה תכלול את כל הפעילויות החינוכיות הנעשות בבתי ספר. לשם כך אנו קולטים "רכז חינוך" למרכז המדע בהיקף של כחצי משרה. בכל שלוחה יהיה אדם שאחראי על הפעילות החינוכית. הרכז יקדם את שיתוף הפעולה בין השלוחות והטמעת המיזמים השונים בבתי ספר.
 2. פרויקטים חינוכיים בתחומי המרכז מדע וגם ברמה הלאומית – כך פרויקטים של המסלולרי, אס"מ, אתר המאובנים והאולימפיאדה. צוות החינוך נותן את ברכת הדרך לאופן שנעשים הדברים.
 3. האם לקיים השנה כנס חינוך של ממרכז המדע? – סוכם שבשנת תשע"ד לא יתקיים כנס אלא בשנת תשע"ה. ארגון הכנס יהיה באחריות רכז החינוך של מרכז המדע
 4. הרחבת פרויקטים – נעה הציעה לבנות השתלמות וירטואלית בנושא למידת חקר למורים שבמרחב  הענק שלנו
 5. האם להרחיב פעילותנו בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים? – בהחלט מומלץ אבל רקבמסגרת יכולות הזמן שלנו

כתב: דר' חנן גינת