סיכום סיור ויום עיון בנושא רעידות אדמה, פעילות העתקים וסיכונים בנגב

סיכום סיור ויום עיון בנושא רעידות אדמה, פעילות העתקים וסיכונים בנגב

25.11.18
ב18-19/11 ערכו חוקרי מרכז מדע סיור ויום עיון מחקרי לקהילה המדעית העוסקת בהערכת הסיכון הסיסמי ובהגדרת מאפייני מקורות הסיכון במרחב.  הסיור ויום העיון סיכמו שלוש שנות מחקר של סלעים ועמודי סלע המספקים תובנות חדשות על העצמה המרבית של רעידות אדמה בנגב ומחדדים את הערכת הסיכון לתושבי האזור ולתעשיה והמתקנים האסטרטגיים במרחב. 
בפעילות השתתפו כ 50 חוקרים כולל חוקרים אורחים מגרמניה וארה"ב, תלמידי מחקר, אנשי אקדמיה, תעשיה ומכוני מחקר כולל נציגי הוועדה הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה.