סיכום סמינר מרכז המדע במצפה רמון – יוני 2014

סיכום סמינר מרכז המדע במצפה רמון – יוני 2014

15.06.14

בתאריכים 10-11.6.14 התקיים הסמינר השנתי של מרכז מדע ים המלח והערבה. הסמינר התקיים במצפה רמון, במלון פונדק רמון. בסמינר נטלו חלק כ 48 איש, 26 בעלי תואר שלישי. מטרת הסמינר לקדם את שיתוף הפעולה בין החוקרים ועוזרי המחקר במרכז המדע ולבנות תוכניות עבודה בינתחומיות משותפות. בנוסף, נועד הסמינר לגיבוש העובדים של מרכז המדע, הפועלים ביומיום באזורים המרוחקים גיאוגרפית זה מזה (ים המלח, ערבה תיכונה, אילות ומצפה רמון).

הסמינר כלל:

1. ביקור במוזיאון קרסו למדע בבאר שבע, המשתתפים התרשמו מהרמה הגבוהה של אמצעי הנגשת הידע ומההדרכה המעניינת.

2. דברי פתיחה ע"י פרופ' שאול קרקובר – יו"ר וועד מנהל. בדבריו ציין פרופ' קרקובר את הצמיחה המרשימה של המרכז ואת עבודת החוקרים הרצינית. עוד הדגיש פרופ' קרקובר את החשיבות הרבה שיש בכתיבת מאמרים מדעיים, ובהגשת הצעות מחקר.

2. עדכון תקציבי והפעילות המדעית בארבע השלוחות השונות. הוצגו תבחיני התמיכות של משרד המדע על פיהם מתוקצב מרכז המדע והמשקל הניתן לכל מבחן. צויין כי חשוב לפעול במהלך השנה על פי תבחינים אלה.

3. דיון על תפקיד המו"פ האזורי בהשפעה על מדיניות אזורית וסביבתית ומקומו בתהליכים של שיתוף ציבור והשלמת פערי ידע.

4. עדכון ודיון על מיקסום הכלים להפצת ידע, שמנוהלים במרכז המדע: אתר, מאגר המידע, כתב העת והמסלולרי. החוקרים נקראו לקחת אחריות אישית על העברה שוטפת של חומרים.

5. מפגש עם ראש המועצה המקומית מצפה רמון, רוני מרום וסיור ביישוב כולל תצפית על המכתש.

6. דיונים בשלוש קבוצות בנושא: "מרעיון ...ועד מאמר". בקבוצות הועלו רעיונות למחקרים משותפים בינתחומיים ובהם שיתוף פעולה בין השלוחות השונות.

7. פגישה עם נציגי ISERD לקראת הגשה ל Horizon 2020 

בדיון המסכם במליאה הביעו המשתתפים שביעות רצון מהסמינר הן מבחינה מדעית והן ארגונית. השותפים בסמינר ציינו שהתוכנית היתה עמוסה מדי ולא אפשרה מספיק זמן לשיחות בין העמיתים. החוקרים ציינו לשבח את הדיון שנערך על תפקידי המו"פ האזורי בגיבוש מדיניות סביבתית/אזורית. בדיון על תוכנית הסמינר לשנה הבאה הועלו הצעות טובות שיבדקו בהמשך. בין היתר הוצע שהסמינר יכלול סיור בצפון הארץ והכרות עם מרכזי מו"פ בצפון הארץ.

תודות לכל משתתפי הסמינר שלקחו חלק פעיל בארגון ובדיונים ותרמו לרמה המדעית הגבוהה של הסמינר ולהצלחתו.

לצפייה בתמונות