קול קורא להגשת מאמרים בנושא - הידרולוגיה ותהליכים פלוביאלים במדבר

קול קורא להגשת מאמרים בנושא - הידרולוגיה ותהליכים פלוביאלים במדבר

06.11.18

 אנו מתכבדים להזמינכם להגיש מאמרים לגיליון מיוחד בנושא: 

הידרולוגיה ותהליכים פלוביאלים במדבר 

ניתן להגיש מאמרים בפורמטים הבאים: מאמר מחקר, מאמר סקירה, דו"ח מקוצר, או מכתב למערכת. ניתן לכתוב את המאמרים בעברית או באנגלית. למידע נוסף על כתב העת, ניתן לראות באתר.

תאריך אחרון להגשת מאמרים: 31/3/2019

 

את המאמרים יש להגיש במייל לכתובת: journal@adssc.org 

המאמרים יעברו תהליך שיפוט אנונימי דו-צדדי.
 

עורך ראשי, דר' אילן סתוי. עורכת אורחת לגיליון מיוחד זה היא דר' יעל סטורץ-פרץ, מנהלת התוכנית להקמת מרכז לחקר שיטפונות במדבר.
שאלות יש להפנות למייל: storz@adssc.org