שיתוף פעולה בינלאומי במחקר רעידות אדמה- סיכום הישגים

שיתוף פעולה בינלאומי במחקר רעידות אדמה- סיכום הישגים

15.06.14

מרכז מדע ים המלח והערבה מקדם חקר רעידות אדמה באמצעות שיתופי פעולה עם מומחים מהארץ והעולם. כמרכז של שלושה מחקרי סיכונים סיסמיים נסע דר' פינצי, גיאולוג שלוחת רמון, לגרמניה במטרה לתאם מאמצי מחקר, לבסס קשרי עבודה קיימים עם דר' סבסטיאן לנגר ולצור קשרים חדשים עם שותפים פוטנציאליים. 

סיכום הישגים:

א. כתיבת מאמר משותף על התנעה מרחוק של רעידות אדמה ע"י גלים סיסמיים. המאמר מציג מודלים נומריים של רעידות אדמה שמראים כיצד האינטראקציה הדינאמית בין מבנים גיאולוגיים ובין גלים סיסמיים (ממקור רחוק) יכולה להגביר ולמקד את הגלים במידה מספקת להתנעת רעידת אדמה נוספת.

ב. עריכת סקר ספרות וביצוע הדמיות ראשוניות של תאוצות סיסמיות כמדד לעוצמת תנודות קרקע. פרויקט זה תומך ישירות במחקר ממומן ע"י משרד המדע והטכנולוגיה בנושא הערכת נזקים כלכליים כתוצאה מרעידת אדמה באילת ובמחקר ממומן ע"י משרד האנרגיה והמים על הערכת המגניטודה המרבית של רעידות אדמה עתידיות לאורך הערבה. באיור להלן מוצגת מפת עוצמת תאוצות (אדום=תאוצה חזקה דיה לגרום לנזק משמעותי) כתוצאה מרעידה במגניטודה 7 על גבי העתק באורך כ 25 ק"מ. ההעתק מסומן בקו שחור עבה, הקרע החל בקצהו השמאלי של ההעתק והתקדם משמאל לימין. מידות המודל המוצג הן כ- 250X100 ק"מ.

ג. מתן סמינר במכון GFZ בפוטסדם וקיום מפגש עם חוקרים מתחום רעידות האדמה. בסמינר הוצגו תוצאות ממחקרים קודמים עם דר' לנגר וממחקרים משותפים בתחילת הדרך . 

ד. חיזוק קשרי העבודה עם ד"ר לנגר והגדרת תפקידיו בתכנית שיתוף הפעולה שלנו בשנים הקרובות (כולל תכנון ביקור שלו בישראל להשתתפות בשני המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע ומשרד האנרגיה).