תכנית אב לשטחים פתוחים במועצה האזורית חבל אילות

תכנית אב לשטחים פתוחים במועצה האזורית חבל אילות

16.10.17