תכנית ניטור ושיתוף הקהילה

תכנית ניטור ושיתוף הקהילה

04.11.17
מרצה: ד"ר אלי גרונר
מנהל מדעי של מרכז המדע,
חוקר מערכות אקולוגיות של המדבר.