תיק תקשורת‬

בתאריכים 24-26/9/17 התקיים סמינר לימודי במכון דוידסון שבמכון ויצמן בו השתתפו 14 תלמידות ותלמידים מרחבי הנגב, הערבה ואילת!
 הכנס הרביעי לשיטים בערבה  25-26 לאוקטובר 2017. בתוכנית: הרצאות מדעיות, סיור לשלושת תחנות מחקר השיטים העיקריות בערבה – נחל שיזף, נחל שיטה, ועין עברונה.  בהשתתפות חוקרים מישראל ומחו"ל אשר ידונו באספקטים שונים הקשורים בשיטים: פיזיולוגיה, גניטיקה, מיקרוביולוגיה של עצי השיטה, בעלי החיים בסביבתם של השיטים, שימוש בחישה מרחוק, ואספקטים של חינוך בניטור שיטים.
מפלס ים-המלח ירד במהלך החודש ב 13 סמ', בדומה לספטמבר אשתקד, ועמד ב 01.10.17 על רום של 432.08- מ' לעומת 430.66- לפני שנה. הירידה השנתית, נכון לחודש זה היא אפוא, 1.42 מ' לעומת 1.37 מ' שחושבה לחודש הקודם ולעומת 1.12 שחושבה לספטמבר אשתקד. לפני עשור עמד המפלס על 420.47- מ', נמוך ב11.61 מ' מהנוכחי ולכן ירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים שחלפו היא 1.161 מ', לעומת 1.163 מ' שחושבה לחודש הקודם.
בתחילת ספטמבר  עמד מפלס ים המלח על רום של 431.95-, המבטא ירידה חודשית של 13 ס"מ במהלך אוגוסט,
בדומה לירידה ובמהלך יולי האחרון ואוגוסט דאשתקד.  ירידת המפלס השנתית למועד זה מסתכמת 1.37 מ' (בדומה לזו שסוכמה במאי), לעומת 1.13 מ', לעומת שחושבה לחודש הקודם.
לפני עשור עמד המפלס על  420.32 - מ', גבוה ב- 11.63 מ' מהנוכחי וירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, המחושבת לחודש זה, היא אפוא 1.163 מ', לעומת 1.164 מ' שחושבה לחודש הקודם.

עמודים