תיק תקשורת‬

ב 01.01.18, עמד המפלס על רום של  432.36- מ', המבטא ירידה של 10 ס"מ במהלך החודש, לעומת 8 ס"מ בחודש הקודם ו 13 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.29 מ' לעומת 1.22 מ' אשתקד, בעוד שהממוצע השנתי לעשר השנים האחרונות הוא 1.16 מ'
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
בעקבות הגשמים ואירועי השיטפונות שפקדו את נחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, , עמד המפלס ב 01.02.18, על רום של  432.35- מ', שמבטא עליה של 1 ס"מ במהלך החודש, לעומת 10 ס"מ ירידה  בחודש הקודם ו 13 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.16 מ' לעומת 1.03 מ' אשתקד, בעוד שהממוצע השנתי לעשר השנים האחרונות צומצם ל  1.13 מ', לעומת 1.14 מ' בעשר השנים שקדמו להן.
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
גם במהלך החודש הנוכחי נמשכו תרומות משמעותיות של מים מנחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, והעלו את מפלס האגם ב 5 ס"מ נוספים, ל 432.30-  , לעומת ירידה של 6 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית לחודש זה הייתה 1.127 מ', כמו הירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון, שנותרה נמוכה, בדומה לזו שחושבה לחודש הקודם.
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
ב 01.12.17  עמד המפלס על רום של 432.26- מ', המבטא ירידה של 8 ס"מ  ס"מ  במהלך החודש, לעומת  10 ס"מ בחודש הקודם ו 14 ס"מ בנובמבר אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.33 מ' בעוד שהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות היא 1.17 מ'. 
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
 עץ השיטה הוא הסמל של ה"טבע" בערבה. מהמחקרים אנחנו למדים שהשיטה היא לא רק מין דגל המסמל את הטבע, אלא גם מין מפתח שמחזיק את כל מארג המזון. כמעט כל מארג המזון בנוי על ביומסה שמקורה בעצים, אם זה העלים, הפרחים, הפירות או הזרעים. בנוסף לכך השיטים הם ביו-אינדיקטור למצב הטבע. אוכלוסיות עצים במצוקה מעידות על פגיעה במערכת האקולוגית. כל אלו הופכים את עצי השיטה ל"מיני מטריה" שמגנים על כל המערכת האקולוגית ולכן ידיעה של מצבם מעידה על מצבו של הטבע.

עמודים