חוקרים

אנתרופלוגיה
אקולוגיה
גיאוגרפיה
אקולוגיה
אנרגיה מתחדשת
מיקרוביולוגיה
LTSER ואגרו-אקולוגיה
אנרגיה מתחדשת
ארכאולוגיה
ביולוגיה
גיאולוגיה
אנרגיה מתחדשת
אנתרופלוגיה
הידרולוגיה
אקולוגיה וחינוך
ארכאולוגיה
מודלים של מחלות
הידרולוגיה ואקו הידרולוגיה
אסטרוביולוגיה
פליאואקולוגיה ופליאואקלים
גיאולוגיה
ביולוגיה
מנהל מדעי- שלוחת עין גדי