חוקרים

אקולוגיה
הידרולוגיה
מודלים של מחלות
פליאואקולוגיה ופליאואקלים
אקולוגיה וחינוך
ארכאולוגיה
אנתרופלוגיה
אנרגיה מתחדשת
גיאולוגיה
אנרגיה מתחדשת
מנהל מדעי- שלוחת עין גדי
מיקרוביולוגיה
גיאוגרפיה
גיאולוגיה
גיאולוגיה
ארכאולוגיה
אנתרופלוגיה
אקולוגיה
ביולוגיה
הידרולוגיה