ד"ר אביגיל מוריס

ד"ר אביגיל מוריס

Photo: 
תחום המחקר: 
אנתרופלוגיה

לאחר שסיימתי את התואר הראשון באנתרופולוגיה בשנת 1979 החלטתי לעבור מארה"ב לישראל. אחת המטרות הראשונות שלי היתה להמשיך לתואר שני באנתרופולוגיה ולאחר מכן ליישם את התארים שלי באמצעות מחקר והוראה. בעקבות התואר השני בתחום ה"משחק ותרבות" תחת הנחיתו של פרופ' דון הנדלמן באוניברסיטת עברית, עברתי לקיבוץ קטורה שבערבה. בשנת 1988, בעזרת התמיכה של "המרכז הירושלמי למחקרים אנתרופולוגיים", יצרתי תכנית להוראת אנתרופולוגיה לילדים ונערים. במשך 24 השנים האחרונות לימדתי ואני ממשיכה ללמד את אנתרופולוגיה תרבותית בכמה רמות, כולל, בית ספר יסודי, תיכון ותואר ראשון ושני. במהלך השנים לימדתי גם בסמינרים ובסדנאות בשיטת מחקר איכותית עם דגש על עבודת שדה אתנוגרפית.

בשנת  1994 נסעתי עם בעלי ושלושת ילדי לממלכת טונגה שבפולינזיה כדי לערוך מחקר לעבודת הדוקטורט שלי שכותרתו, "משחק לקצב חדש: אתנוגרפיה של משחקים וספורט נשים בממלכת טונגה" תחת הנחיתו של פרופ' אלכס ווינגרוד באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בשנת 2011-2012 חזרתי לטונגה למשך שבעה חודשים כדי לעדכן את התזה שלי ולבצע מחקר חדש על הכנסות בלתי פורמאליות בקרב נשים בטונגה.

היום, יחד עם הוראה, אני מעורבת בשלושה מחקרים אורכי טווח בישראל:

 1. "נתיבים של השתתפות כלכלית/תעסוקתית בקרב נשים בדואיות כפריות בנגב". מחקר של הכנסות בלתי פורמאליות בקרב נשים בדואיות בארבעה כפרים הלא מוכרים בנגב. המחקר בוצע בשיתוף עם ד"ר סראב אבו-רביעה קידר וממומן על ידי משרד המדע והטכנולוגיה.
 2. "תהליך ההזדקנות בערבה: תפיסות, חוויות ותכנון לעתיד",  ממומן על ידי מרכז מדע ים המלח והערבה.
 3. "הערכת שירותי מערכת אקולוגית דרך עדשה רב לאומית, רב תרבותית" יחד עם צוות בחסות מכון הערבה ללימודי סביבה.

  

 

 

 

 

 

השתתפות ב"קוקה אנגה", קבוצת נשים שעושה בד מסורתי מקליפת עץ באי טונגהטפו בממלכת טונגה. 

מחקר נוכחי: 
 • תהליך ההזדקנות בערבה וים המלח: תפיסות, חוויות ותכנון לעתיד- מחקרים חברתיים- המחקר יתמקד בבדיקה כיצד הדור הראשון של חלוצים מזדקנים אלו, תופסים וחווים את תהליך ההזדקנות, גם ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית, ומהם הגורמים המשפיעים על תפיסתם. מטרתו המרכזית של המחקר היא לספק תובנות לגבי משמעות ה"הזדקנות" לקבוצת גיל זו, ואלו הבנות ניתן להסיק מכך לגבי עתידם כ"זקנים". בנוסף, נשווה בין אוכלוסייה זו לבין קבוצה קטנה יחסית באזור שכבר הגיעה לגיל הפרישה לפנסיה. מטרות ההשוואה הן ללמוד מחוויותיהם של המבוגרים הראשונים בקהילות השונות באזור אשר הגיעו לגיל השלישי, ולהעריך את יעילות המדיניות הקיימת המכוונת לקבוצת גיל זו.  תוצאות המחקר, יחשפו מידע בנוגע לנושאים המדאיגים אנשים בגיל העמידה, ויוסיפו ליכולת בעלי תפקידים, פוליטיקאים וקובעי מדיניות ברמה הקהילתית, האזורית והמדינית לשלב את הרצונות והצרכים של קבוצת גיל זו, בתוכניות ארוכות טווח עבור אוכלוסיית הזקנים באזור הערבה. 

 • נתיבים של השתתפות כלכלית בקרב נשים בדוויות כפריות בנגב-מחקרים חברתיים-המחקר הנוכחי מבקש לבחון דפוסים לא פורמליים של השתפות כלכלית/תעסוקתית בקרב נשים בדוויות כפריות במטרה למצוא דרכים לחיזוק העצמתן הכלכלית והכללתה בסטטיסטיקות הרשמיות. נבחן מהן ההזדמנויות הכלכליות שהנשים הבדוויות יוצרות על מנת לתרום להכנסה הכלכלית של המשפחה, ונעמוד על ביטויה התרבותי/מקומי של העצמה זו בקרבן. המחקר יתמקד בארבעה כפרים בדוויים בלתי מוכרים בנגב תוך כדי ניתוח ההבדלים הקונקטקסטואליים ביניהם על פי גיל דורי [צעירים לעומת מבוגרים] ומוצא משפחתי [משפחות בדוויות לעומת משפחות הנחשבות ל'פלחיות'] .
   
 • הערכת שירותי מערכת אקולוגית דרך ממבט רב לאומית, ורב תרבותית-מחקרים חברתיים- מטרת פרויקט זה היא להשתמש בהערכת Ecosystem Services כפלטפורמה לשילוב בעלי עניין מקומיים בקביעת מדיניות בקשר לשימוש בקרקע. המטרות שלנו הן: 1) לבדוק האם תפיסות של אנשים במתן שירות אקולוגי משקפות תנאים ממשיים בשטח. הדבר ייעשה על ידי הקמה והשוואה של שלוש הערכות ES - הערכה חברתית המבוססת על ראיונות, מדידות והתבוננות בקהילות מקומיות, הערכה כלכלית המבוססת על הערכות ישירותולא ישירות של ערך כספי, והערכה אקולוגית המבוססת על ידע של מומחים, איסוף נתונים ומיפוי גיאוגרפי, 2. ליצור פלטפורמה דינמית ואינטראקטיבית להערכות חוצי גבולות של שלמות אקולוגי ומתן ES.הפלטפורמה תהיה מורכבת מפגישות תקופתיות בין בעלי עניין, שבו משתתפים חולקים חששות וסדרי עדיפויות לניהול ES ולדון באסטרטגיות מדיניות וניהוליות עם אלה שמקבלים החלטות ואת צוות מחקר MERC.
פרסומים נבחרים: 
 • 1993 – Borkan J., Shvartzman, P. and Morris, A.   “Stories from the Sealed Rooms: Patient Interviews During the Gulf War” in Family Practice  June, Vol. 10, no. 2.,   
 • 1995 – Morris, Avigail, “Changing Patterns of Female Games in Tonga” in La Femme: Entre Tradition et Modernite dans le Pacifique Sud, L’Harmattan Universite Francaise Du Pacifique (The Female: Between Tradition and Modernity in the South Pacific).
 • 2006 – Morris, Avigail, "Experiencing Culture: Teaching Anthropology to Young Children" in Practicing Anthropology Vol. 28, No. 3, Summer edition.
 • 2009  – Morris, Avigail, " Nine a Side Basketball in the Kingdom of Tonga: A Case Study in Negotiating Gender Roles" in the Play and Culture Studies, Vol. 9.
 • 2009  – Morris, Avigail,  "Games in Israel", Encyclopedia of Play, Sage Publishers.
 • 2013 (forthcoming), "Cross-Cultural Perceptions of Ecosystem Services: A Social Inquiry on Both Sides of the Israeli-Jordanian Border of the Southern Arava Valley Desert", in Journal of Arid Environments, Hila Sagie, Yodan Rofe, Avigail Morris, Daniel E. Orenstein, Elli Groner.
 •  
 • 2012 –  הילה שגיא, דניאל בורנשטיין, אלי גרונר, אביגיל מוריס, מרג'ורי סטרום ויודן רופאת "תפיסת הסביבה בתרבויות שונות – הערכת שירותי המערכת האקולוגית בערבה הדרומית בקרב תושבי שני צדי הגבול". אקולוגיה וסביבה, פברואר  (עמ' 22-32).