ד"ר אלי גרונר

ד"ר אלי גרונר

Photo: 
תחום המחקר: 
אקולוגיה
טלפון: 
08-6539242
Cell: 
0545969576

google scholar Google Scholar 

ResearchGate ResearchGate 

עיקר מחקרי עוסקים באקולוגיה של חברה ומערכות אקולוגיות של המדבר בכלל ובצחיח קיצון (hyper arid) בפרט. במחקרי אני בוחן את הקשר שבין מבנה ותפקוד מערכות אקולוגיות, בריאות המערכת האקלוגית (ecological integrity) ושרותי המערכת (ecosystem services) שהם מספקים. מבנה המערכת האקולוגית קשור למגוון הביולוגי, לפיזור הצומח ותבניות הצומח במרחב ולמבנה מארג המזון (foodweb) הכולל יחסי טורף-נטרף. המחקר בוחן את שרותי המערכת האקולוגית שמערכות בריאות מספקות לאדם. במחקרי אני בוחן את השפעת תרבויות שונות על השירותים והתועלות שהם מקבלים ממערכות אקולוגיות מדבריות. עיקר ההתמחות שלי הוא בפרוקי רגליים בכלל וחיפושיות בפרט, אבל החיפושיות נחקרות ביחס לכל המערכת האקולוגית.

תחום המחקר שלי מכסה שתי תחנות מחקר אקולוגי ארוך טווח (Long Term Socio-Ecological Research) המנטרות את בריאות המערכת לאורך שנים רבות:

 • תחנה אחת היא באזור מצפה רמון וכוללת את מכתש רמון (צחיח קיצון) והנחלים הגדולים שדרומית לה ואת האזור הצחיח שצפונית למצפה רמון בהר הנגב.
 • התחנה השנייה (פלטפורמת LTSER) כוללת את כל הערבה בין ים סוף לים המלח (לא כולל מחקר ימי).

כמו כן תרומתי למגוון הביולוגי היא שמצאתי מין חדש למדע של חדקוניות שתיאר ליאוניד פרידמן מאוניברסיטת תל אביב Bracherus gronerii

מחקר נוכחי: 

מבנה, תפקוד ובריאות של מערכות אקולוגיות ברמון

 • השוואה של תבניות צומח בצחיח קיצון (מכתש) לצחיח (נחל צין)  (עם אביבה פיטרס)
 • מבנה מארג מזון במכתש רמון
 • פיזור צמחי C4 במכתש רמון והחתימה האיזוטופית שלהם (בשיתוף עם מכון וויצמן)
 • השוואה של מגוון ביולוגי בצחיח קיצון (מכתש) לצחיח (נחל חוה) 
 • פיתוח מדדים לבריאות המערכת האקולוגית (עם משה שחק, אילן סתוי, הLTSER  הירדני והLTER  האירופאי)

שרותי מערכת מדבריים

 • ריכוז פרק המדבר (יחד עם טל סבוראי) בפרויקט הערכת המערכות האקולוגיות של ישראל של המארג (http://www.hamaarag.org.il/ ).
 • שרותי מערכת אקולוגית ויחס אדם-סביבה ובניית מרחב ביוספרי (עם נעה אבריאל-אבני)
 • הערכת שרותי המערכת האקולוגית בצחיח הקיצון (עם אביגיל מוריס, בני שלמון, אריאלה גוטליב)
 • המערכת האקולוגית בעיני תרבויות שונות (עם אביגייל מוריס, דניאל אורנשטיין והLTSER  הירדני)

אוכלוסיות עצי שיטה בערבה

 • יחסי עץ-מים בניסוי במטע שיטים במכון ערבה (עם איליין סולווי ואילן סתוי)
 • ניטור שיטים בואדיות הערבה (בשיתוף רטג, קק"ל, המארג, שלוחת ערבה תיכונה והLTSER הירדני).
 • נביטה של שיטים מגללים של חיות מהחי בר (עם איליין סולווי ואילן סתוי)
 • בניית אלוגוריתם של ביומסה של עצי שיטה (עם גדעון ווינטרס)
 • פיתוח מדד לירוקות העץ בשמוש במצלמת NIR  (בשיתוף גדעון ווינטרס וסיוון איזקסון)

מגוון ביולוגי של פרוקי רגליים בחולות (עם פועה בר, עמוס בוסקילה ואורי שיינס) 

 הנחיית תלמידים

 • טניה בירד, דוקטורט על מגוון ביולוגי, יציבות ושמירת טבע בחולות ניצנים. יחד עם פועה בר ועמוס בוסקילה. המחלקה לג"ג, אוניברסיטת בן גוריון.
 • ניצן שגב, דוקטורט על השפעת הנפט על שמורת עברונה ושיקומה. יחד עם עודד ברגר-טל. המחלקה לאקולוגיה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.
 • שחר כהן, מאסטר על שלמות אקולוגית מדברית. יחד עם מיכל סגולי. המחלקה לאקולוגיה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.
 • נורה האק, מאסטר על מגוון ביולוגי ואוכלוסיות פרפרים בנגב ובערבה. יחד עם גיא פאר. האוניברסיטה של ליפציג, גרמניה. 
פרסומים נבחרים: 
 • NothersS M.,SegevS N., KreylingPI J., HjazinS A. and Groner PI E.(2017). Desert vegetation forty years after an oil spill. Journal of Environmental quality. 46 (3), 568-575.
 • Firbank L.G., Bertora C., Blankman D., Delle Vedove G.,  Frenzel M., Grignani, C. Groner E., Kertész M., Krab E.J., Matteucci, G. Menta C., Mueller C.W., Stadler, J. Kunin W.E. (2017). Towards the co-ordination of terrestrial ecosystem protocols across European research infrastructures. Ecology and Evolution. 00:1-9   
 • Groner, E.,  Rapaport, A., Segev, N., Ragolsky, G., Alexander K.,  Rabinowitz, O., Grunfeld,M., Nelvitsky, R., Shalmon, B., Tsoar, A., Isaacson S., Moshe I. and  Winters, G. (2017). A standardized protocol to monitor Acacia trees in the Arava. Negev, Dead Sea and Arava Studies, 9 (1), 1-14.
 • SegoliS M, GronerPI E, AyalPI Y (2016) The importance of plant cover and predation in shaping a desert community. Journal of Arid Environments 135: 33-38.
 • Orenstein, D.E. and Groner, E. (2015).   Using the Ecosystem Services Framework in a Long-Term Socio-Ecological Research Platform: Lessons from the Wadi Araba Desert, Israel and Jordan. In Rozzi & Ricardo (Eds): Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics in Theory and Practice.  Springer LTS. 450 pp.
 • Joseph, A., Groner, E. and Cristina, M. (2015). Soil Macrofaunal Diversity, [in]: Handbook for standardized ecosystem protocols. Distributed Infrastructure for Experimentation in Ecosystem Research (ExpeER).
 • Groner, E., Shapira, I., Segev, N. & Tofel, E. (2015). Ecological opinion on the oil contamination at the Evrona Nature Reserve (TOR). A report submitted to Eilat-Ashqelon oil pipeline company.
 • Segev, N. & Groner, E. (2015). Survey of the 1975 oil spill impact. A report submitted to Eilat-Ashqelon oil pipeline company.
 • AgraS, H.,  Ne'emanPI, G.,  ShachakPI, M., SegoliS, M., GabayS, O., PerevolotskyC, A., ArnonT, A., BoekenC, B., GronerC, E., WalczakC, M., ShkedyC, Y., CohenC, S. & UngarC, E. (2015). Canopy structure of woody landscape modulators determines herbaceous species richness along a rainfall gradient. Plant Ecology. 216 (11): 1511-1522
 • StaviPI, I., ZinnesT, T., JosephT, A., SoloweyC, E., & GronerPI,E. (2015). The role of large herbivores in recruitment of Acacia trees via endozoochory in the Arava Valley, Israel.European Journal of Wildlife Research. 61: 775- 78
 • Shelef O., Shachak, M. and Groner, E. (2014). Linking landscape and species, shrub effect on beetle diversity in grazed drylands, Lambert Academic Publishing pp. 120.
 • OrensteinPI, D. & GronerPI, E. (2014). In the eye of the stakeholder: changes in perceptions of ecosystem services across an international border. Ecosystem Services 8:185–196.
 • AdarPI., O., GronerC, E. & Ben NatanC, G. (2014). Colonization of a new habitat: the case of the Dead Sea sinkholes – preliminary observations. Negev, Dead Sea and Arava Studies 6 (3): 74–89
 • DickPI, J.,  Al-AssafC, A., AndrewsC, C., Díaz-DelgadoC, R., GronerC, E.,HaladaC, L., IzakovicovaC, Z., KertészC, M., KhouryC, F., KrašićC, D., KrauzeC, K., MatteucciC, G., MelecisC, V., MirtlC, M., OrensteinC, D.E., PredaC, E., Santos-ReisC, M., SmithC, R.I., VadineanuC, A., VeselićC, S. & VihervaaraC, P. (2014). Ecosystem services: a rapid assessment method tested at 35 sites of the LTER-Europe network. Ekologia 33 (3): 217–231.
 • RubinsteinS Y., GronerPI, E. , YizhaqC, H. , SvorayPI, T. & Bar (Kutiel) PI, P. (2013). An eco-spatial index for evaluating annuals and arthropods species assemblage affinity to dune mobility. Aeolian Research 9: 75–87
 • SagieS, H., MorrisC, A.,RofèC,, Y., OrensteinPI, D. &  GronerC, E. (2013).  Cross-cultural perceptions of ecosystem services: a social inquiry on both sides of the Israeli-Jordanian border of the Southern Arava Valley Desert. Journal of Arid Environments 97: 38-48
 • GronerPI, E., OrensteinPI, D,,  LihoodS, O., MuithuiS, W., ArnonS, O. & TalC, A.(2012). The impact of single family farms on the environment in the Negev. Israel Journal of Ecology and Environment 3 (4): 320-329 (in Hebrew).
 • SagieS, H., OrensteinPI, D., GronerC, E., MorrisPI, A., StromC M. & RofePI, Y. (2012). Trans-border perceptions of ecosystem services: A social inquiry in the Southern Arava Valley (in Hebrew) . Israel Journal of Ecology and Environment 3 (1): 22-31.
 • OrensteinPI, D., GronerPI, E., Argaman,C E., BoekenC, B., PreislerS, Y., ShachakC, M., UngarC, E. and ZaadyC, E. (2012) An ecosystem services inventory: lessons from the Northern Negev Long-Term Social Ecological Research (LTSER) Platform. Geography Research Forum 32: 42-58.  
 • RenanS, I., FriedbergC, A., GronerPI, E. and Bar (Kutiel)C, P. (2011). changes in arthropod assemblages in the Negev sands due to stabilization (in Hebrew). Israel Journal of Ecology and Environment 2 (2): 134-139.
 • ShelefS, O. & GronerPI, E., (2011). Linking landscape and species: Effect of shrubs on patch preference of beetles in arid and semi-arid ecosystems, Journal of Arid Environments 75 (10): 960-967  
 • Groner, E. and Shachak, M. (2011). The history and state of the LTER in the world and Israel. MARAG publications, Israel.
 • Krauze, K., Groner, E. & Mirtl, M. (2009). LTER-Europe Science Strategy [in]: Mirtl, M. Et al.,(Eds). LTER-Europe design and implementation report – enabling “next generation ecological science”. Umweltbundesamt, Federal Environment Agency Austria. Vienna. 978-3-99004-031-7. Pp 51-68.
 • AyalPI, Y. & GronerPD, E. (2009). Primary consumer body size and food-chain length in terrestrial communities. Israel Journal of Ecology and Evolution 55 (4): 329-343  
 • ShachakPI, M.,  BoekenPI, B., GronerPD, E., KadmonPI, R., LubinPI, Y., MeronPI, E., Ne'EmanPI, G., PerevolotskyPI, A., ShkedyPI, Y. & UngarPI, E.D. (2008). Woody species as landscape modulators and their effect on biodiversity patterns. Bioscience58 (3): 209-221.  
 • Safriel, U. Ezcurra, E, Tegen, I, Schlesinger, W.H., Nellemann, C., Batjes, N.H., Dent, D., Groner, E., Morrison, S., Rosenfeld, D., Avner, U., Brosch, N., Golan-Goldhirsh, A., Alpert, P., Portnov, B. A., Cates, R., White, R.P., Tsonis, A., Schwartz, M., Ayal, Y., Pinshow, B., Cohen, D., Démeré, Y., Shafir, H., Warren, A., & Mazor, E. (2006). Deserts and the Planet. Chap. 3 [in]: in Global Deserts Outlook. Edited by E. Ezcurra. United Nations Environmental Program.
 • GronerPD, E. & NovoplanskyPI, A. (2003). Reconsidering diversity-productivity relationships: directness of productivity estimates matters. Ecology Letters 6: 695-699.
 • GronerS, E. & AyalPI, Y. (2001). The interaction between bird predation and plant cover in determining habitat occupancy of darkling beetles. Oikos 93(1): 22-31.