ד"ר אלכסנדר גוסרוב

ד"ר אלכסנדר גוסרוב

Photo: 
תחום המחקר: 
אנרגיה מתחדשת

דוקטורט 2012-2005 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, המחלקה לפיסיקה

תואר ראשון ושני (בהצטיינות) 1990-1984, MSTU (האוניברסיטה הטכנית של באומן במוסקבה). המחלקה לטכנולוגיית לייזר. התמחות: אופטי - מכשירים אלקטרוניים עבור מחקר מדעי.

מחקר נוכחי: 

שיטות חדשניות של אנרגיה מתחדשת ופיתוח טכנולוגיות PV. המחקר מתמקד בפיתוח והשקה של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בקנה מידה קטן/בינוני, כולל שינוי של מבנה גבישי Si על ידי פולסי לייזר קצרים במיוחד; חקירה מעמיקה של השפעות לא ליניאריות בסריג האטומי; הגדלת יעילות PV על ידי יישום של חומרים חדשים ;nanocomposites ניקוי עצמי של פאנלים סולאריים; מערכות התפלה סולאריות לשימוש בקהילות מנותקות רשת, פרויקטים מנותקי רשת של "אילת-אילות אנרגיה מתחדשת".

פרסומים נבחרים: 
 • Präbst A., Kroiß A., Spinnler M., Gusarov A., Halasah S., Sattelmayer T., "Reverse Osmosis Desalination by Hybrid Photovoltaic/Thermal Solar Systems", Water Technology Research, Berlin, Status Conference 22-24 (2015).
 • A. Gusarov, D. Levron, A. Baranga, E. Paperno, and R. Shuker “An all-optical scalar and vector SERF magnetometer employing on-off pump modulation”, Journal of Applied Physics, J. Appl. Phys. Vol. 109, No. 07: E507 (2011).
 • A. Gusarov, D. Levron, E. Paperno, R. Shuker, and A. Baranga “Three-Dimensional Magnetic Field Measurements in a Single SERF Atomic-Magnetometer Cell”, IEEE Trans. On Magnetics, Vol. 45, No. 10: 4478-4481 (2009).

מאמרים והליכים של כנסים

 • “An all-optical scalar and vector SERF magnetometer employing on-off pump modulation”, A. Gusarov, D.Levron, A.Baranga, E.Paperno, and R. Shuker). The 55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, USA, (2010).
 • “SERF Magnetometer with an On-Off Modulated Pump Beam”, D. Levron, A. Ben-Amar Baranga, A. Gusarov, E. Paperno, and R. Shuker 6th Int. Conf. on Photonics and Applications, (ICPA-6), Hanoi, (2010).
 •  “Three-Dimensional Magnetic Field Measurements in a Single SERF Atomic-Magnetometer Cell”, A. Gusarov, et al, INTERMAG 2009, USA, (2009).
 •  “3D multi-channel atomic magnetometer for bio-magnetism.”A. Gusarov, E.Paperno, R. Shuker, D. Levron, and A. Baranga) The 54th Annual Meeting of the Israel Physical Society, Israel, (2008). 

פרסומים / דוחות אחרים

 • Development of the Adaptive Composite Optical System and Optical Quality Control Methods", "Engineering Research" LO36494, MSTU, Moscow, (1994).
 • "Afocal Mirror System for Laser Beam Transformation", MSTU, Moscow, (1993). 

פטנטים

 • “A Single Crystal with Internal Orientation Marks and a Method and Apparatus for Internal Marking” patent WO 2015125134.
 • "The Interferometer for Testing of Aspheric Surfaces of Composite Mirrors".  Patent #1812421.