ד"ר אמיר שיטנברג

ד"ר אמיר שיטנברג

Photo: 
תחום המחקר: 
ביולוגיה
מחקר נוכחי: 

אני ביולוג אבולוציוני וביואינפומטיקאי אשר חוקר אקולוגיה מיקרוביאלית ואבולוציה של הגנום. אני מתמקד בשתי מערכות מחקר, הכוללות את נמטודות העפצים וחברת החיידקים שלהן,  ואת חברת המיקרואוגניזמים על העור האנושי, בשיתוף עם מיכאל ברנדווין.

 נמטודות עפצים הנן טפילות גידולי חקלאות בולטות, ואנחנו משתמשים בכלים גנטיים על מנת למדל את אבולוצית הגנום שלהן ושל חברת החיידקים בסביבתן. בנושא המיקרוביום העורי, אנו מתמקדים בחברת המיקרואורגניזמים על עור בריא, וסביב מחלות הקשורות לטיפול אקלימי בים המלח.

 בשלוחת ים המלח של מרכז המדע, אני מוביל את היחידה למטאגנומיקה מיקרוביאלית, שם אנחנו מקיימים שיתופי פעולה בחקר מערכות שונות עם חוקרים מאונברסיטאות ובתי חולים בארץ.

 ניתן למצוא את רשימת הפרסומים שלי בקישור זה: http://goo.gl/y3Rpck

פרסומים נבחרים: 
 • Szitenberg, Amir, Soyeon Cha, Charles H. Opperman, David M. Bird, Mark L. Blaxter, and David H. Lunt. "Genetic Drift, Not Life History or RNAi, Determine Long-Term Evolution of Transposable Elements." Genome Biology and Evolution 8, no. 9 (2016): 2964-2978.
 • Sebastian Eves-van den Akker et al. "The genome of the yellow potato cyst nematode, Globodera rostochiensis, reveals insights into the basis of parasitism and virulence." Genome biology 17, no. 1 (2016): 124.
 • Huchon, Dorothée, Amir Szitenberg, Sigal Shefer, Micha Ilan, and Tamar Feldstein. "Mitochondrial group I and group II introns in the sponge orders Agelasida and Axinellida." BMC evolutionary biology 15, no. 1 (2015): 278.
 • Szitenberg, Amir, Max John, Mark L. Blaxter, and David H. Lunt. "ReproPhylo: an environment for reproducible phylogenomics." PLoS Comput Biol 11, no. 9 (2015): e1004447.
 • Szitenberg, Amir, Georgios Koutsovoulos, Mark L. Blaxter, and David H. Lunt. "The evolution of tyrosine-recombinase elements in Nematoda." PloS one 9, no. 9 (2014): e106630.
 • Diamant, Arik, Shevy BS Rothman, Menachem Goren, Bella S. Galil, M. Baki Yokes, Amir Szitenberg, and Dorothée Huchon. "Biology of a new xenoma-forming gonadotropic microsporidium in the invasive blotchfin dragonet Callionymus filamentosus." Diseases of aquatic organisms 109, no. 1 (2014): 35-54.
 • Szitenberg, Amir, Leontine E. Becking, Sergio Vargas, Júlio CC Fernandez, Nadiezhda Santodomingo, Gert Wörheide, Micha Ilan, Michelle Kelly, and Dorothée Huchon. "Phylogeny of Tetillidae (Porifera, Demospongiae, Spirophorida) based on three molecular markers." Molecular phylogenetics and evolution 67, no. 2 (2013): 509-519.
 • Belinky, Frida, Amir Szitenberg, Itay Goldfarb, Tamar Feldstein, Gert Wörheide, Micha Ilan, and Dorothée Huchon. "ALG11–A new variable DNA marker for sponge phylogeny: Comparison of phylogenetic performances with the 18S rDNA and the COI gene." Molecular phylogenetics and evolution 63, no. 3 (2012): 702-713.
 • Szitenberg, Amir, Menachem Goren, and Dorothée Huchon. "Mitochondrial and morphological variation of Tilapia zillii in Israel." BMC research notes 5, no. 1 (2012): 172.
 • Szitenberg, Amir, Chagai Rot, Micha Ilan, and Dorothée Huchon. "Diversity of sponge mitochondrial introns revealed by cox 1 sequences of Tetillidae." BMC evolutionary biology 10, no. 1 (2010): 288.
 • Diamant, Ariel, Menachem Goren, M. Baki Yokeş, Bella S. Galil, Yaelle Klopman, Dorothée Huchon, Amir Szitenberg, and S. Ünsal Karhan. "Dasyatispora levantinae gen. et sp. nov., a new microsporidian parasite from the common stingray Dasyatis pastinaca in the eastern Mediterranean." Diseases of aquatic organisms 91, no. 2 (2010): 137-150. 
 • Sebastian Eves-van den Akker et al. "The genome of the yellow potato cyst nematode, Globodera rostochiensis, reveals insights into the basis of parasitism and virulence." Genome biology 17, no. 1 (2016): 124.