ד"ר גבי בנט

ד"ר גבי בנט

Photo: 
תחום המחקר: 
אנרגיה מתחדשת
טלפון: 
08-6355963
Fax: 
08-6355940
Cell: 
052-8835997
 • 1992 דוקטורט בביוכימיה - המחלקה לכימיה ביולוגית, מכון ויצמן למדע, רחובות.
 • 1991-1989 תואר שני בביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים וארגון המחקר החקלאי (ARO)
 • 1989-1985 תואר ראשון בביולוגיה – אוניברסיטת חיפה, סמינר אורנים, טבעון.
מחקר נוכחי: 
 • פיתוח תהליכים ביוטכנולוגיים לשיפור היצרנות של מיקרו-אצות חובבות חום כמקור לדלק ביולוגי.
 • שימוש במרבדים מיקרוביאליים כביופילטר לטיפול בשפכי חקלאות מים וחקלאות ימית, וכמזון פוטנציאלי לדגים.
 • בידוד, זיהוי ובחינת יכולת פירוק נפט גולמי, תחת תנאים אביוטיים שונים, של חיידקי קרקע שנלקחו משפך הנפט של 1975 בשמורת עין עברונה.
פרסומים נבחרים: 
 • Said Abu-Ghosh., Zvy Dubinsky., Gabi Banet., David Iluz. (2018). Optimizing photon dose and frequency to enhance lipid productivity of thermophilic algae for biofuel production. Bioresource Technology. Volume 260, 374-379 
 • Adar, O., Kaplan-Levy, R. N., schonhölz, M., Ronen B. and Banet G. (2017). Optimal temperature and salinity for growth of two Cyanobacteria from Hammat Gader hot springs. Negev, Dead Sea and Arava Studies, 9(4):128-136
 • Adar, O., Kaplan-Levy, R. N., & Banet, G. (2016). High temperature Chlorellaceae (Chlorophyta) strains from the Syrian-African Rift Valley: the effect of salinity and temperature on growth, morphology and sporulation mode. European Journal of Phycology 51(4), 387-400
 • Banet G., Bibi O., Matuk I., Laster M., Molnar-Kimber K., Tykocinski M., De-Groot N., Hochberg A. and Ohana, P. (2000). Characterization of human and mice H19 regulatory sequences. Mol. Biol. Rep. 27:157-165
 • Banet G., Pick U., and Zamir A. (2000). Light harvesting Complex II pigments and proteins in association with Cbr, a homologue of higher plants ELIP in the unicellular green algae Dunaliella. Planta. 210:947-955.
 • Banet G., Pick U., Malkin S. and Zamir A. (1999). Differential responses to different    light spectral ranges of violaxanthin de-epoxydation and accumulation of Cbr, an algal homologue of plant early light inducible proteins, in two strains of Dunaliella. Plant Physiology and Biochemistry 37:875-879.
 • Braun P., Banet G., Tal T., Malkin S. and Zamir A. (1996). Possible role of Cbr, an algal Early-Light-Induced protein, in Non-photochemical Quenching of Chlorophyll fluorescence. Plant Physiology 110:1405-1411.
 • Braun P., Banet G., Malkin S. and Zamir A. (1995). Evidence for the role of Cbr, an algal ELIP homologue, in Non-photochemical Quenching of Chlorophyll fluorescence, in: P. Mathis (ed.), Photosynthesis: from light to biosphere, Vol. IV, 21-26. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.
 • Banet G., Wininger S., Badani H., Ben-Dor B., Friedman Y. and Kapulnik Y. (1996). Toxic and osmotic effects of salinity on growth and nodulation of Medicago sativa. Symbiosys, 21:209-222.