ד"ר עוזי אבנר

ד"ר עוזי אבנר

Photo: 
תחום המחקר: 
ארכאולוגיה
טלפון: 
08-6378412

ResearchGate ResearchGate 
דר. עוזי אבנר החל את הכרותו עם המדבר ב 1969, כמדריך בבית ספר שדה באילת, וב 1973 החל את לימודיו בארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודתו הארכיאולוגית בדרום החל ב 1977 כמפקח עתיקות בנגב הדרומי באגף העתיקות, וכארכיאולוג מחוז הנגב הדרומי ברשות העתיקות. בשנת 1999 החל ללמד ארכיאולוגיה במכון הערבה ללימודי סביבה ובקמפוס האילתי של אוניברסיטת בן גוריון (עד 2010). בשנת 2003 סיים את לימודי הדוקטוראט בהצטינות, נושא העבודה: "מחקרים בתרבות החמרית והרוחנית של תושבי המדבר באלפים ו'-ג' לפנה"ס" (באנגלית). למרכז המדע הצטרף ב 2007, בו הוא ממשיך במחקריו, בנושאים הבאים:

 • התיישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה (6000 לפנה"ס ואילך)
 • האקלים הקדום של הנגב הדרומי (10,000 השנים האחרונות)
 •  תעשיית הנחושת בערבה הדרומית (4500 לפנה"ס ואילך)
 • "עפיפונים" ומלכודות טורפים (5000 לפנה"ס ואילך)
 • חקלאות קדומה בערבה הדרומית (200 לפנה"ס עד 1100 לספירה)
 • הנבטים בנגב ובסיני (200 לפנה"ס עד 600 לספירה)
 • אתרי פולחן במדבר (7000 לפנה"ס ואילך)
 • דרכים עתיקות במדבר (7000 לפנה"ס עד סמוך לזמננו)
 • ציורי סלע בנגב (7000 לפנה"ס עד סמוך לזמננו).
פרסומים נבחרים: 

English Articles: 

⦁ Avner,  U. 1984.  Ancient Cult Sites in the Negev and Sinai Deserts. Tel Aviv 11: 115-131. PDF icon
Avner, U. 1990. Ancient Agricultural Settlement and Religion in the ‘Uvda Valley, Southern Israel. Biblical Archaeologist 53:125-141. 
Avner, U. 1993. Masseboth Sites in the Negev and Sinai and Their Significance. In J. Aviram (ed.), Second International Congress on Biblical Archaeology in Jerusalem 1990. Pp. 166-181.  Jerusalem. PDF icon
Avner, U.  I. Carmi and D. Segal. 1994.  Neolithic to Bronze Age Settlement of the Negev and Sinai in Light of Radiocarbon Dating, A View From the Southern Region.  In R. Kra  and O. Bar-Yosef (eds.), Late Quaternary Chronology and Paleoclimate of the Eastern Mediterranean.  Pp. 265-300. Tucson. 
Avner, U. 1998. Settlement, Agriculture, and Paleoclimate in ‘Uvda Valley, Southern Negev Desert,  6th - 3rd Millennia B.C. In. A. Issar and N. Brown (eds.), Water,  Environment  and Society in Times of Climate Change. Pp. 147-202. Dordrecht.  
Avner, U. 2000. Nabatean Standing Stones and Their Interpretation. ARAM 11-12:95-120. PDF icon
Avner, U. 2001. Sacred Stones in the Desert. Biblical Archaeology Review 27:30-41. PDF icon
Avner, U. 2002. Ancient Water Management in the Southern Negev.  ARAM 13-14:389-407. 
Avner, U. 2006. Settlement Pattern in the ‘Araba Valley and the Adjacent Desert Areas, a View from the Eilat Region. In P. Bienkowski and K. Galor (eds). Crossing the Rift, Oxford. 51-74.PDF icon 
Avner, U. 2006. Book Review: E.C. Larocca-Pitts: "Of Wood and Stone" The Significance of Israelite Cultic Items in the Bible and its Early Interpreters. (Winona Lake 2001). Journal of Near Eastern Studies 65:51-55. PDF icon
Avner, U. 2007. Bedouin Cultural Remains in the Eilat Region. In.  E. van der Steen & B. Saidel (eds) On the Fringe of Society: Archaeological and Ethnoarchaeological Perspectives on Pastoral and Agricultural Societies. BAR International Series. 1657:112-146. PDF icon
Avner, U. 2008. Eilat Region. In, A. Stern (ed.). The New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the Holy Land, Volume 5 (Supplementary). Jerusalem. 1704-1711. PDF icon
Avner, U. 2009. The Potential of Ancient Sites in the Eilat Region for Cultural Tourism. In, S. Krakover and N. Urieli (eds) 2009. Tourism Destination Development and Branding. Eilat Conference Proceedings. Ben Gurion University, Eilat. 107-126. PDF icon
Avner, U. 2014. Egyptian Timna- Reconsidered. In. J. Tebes (ed). Unearthing the Wilderness: Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age. Leuven. 103-163. PDF icon
Avner, U. 2015. The Nabateans in Sinai. ARAM 27:399-432 PDF icon
Avner, U. 2016. Desert Farming in the Southern ‘Araba Valley, Israel, 2nd Century B.C. to 11th Century A.D. In, A. Davies,  F. Retamero and I Schjellerup (eds). Agriculture and Pastoral landscapes in Pre-Industrial Societies: Choices, Stability and Change. Oxford. 19-36. PDF icon
Avner, U. and J. Magness. 1998.  Early Islamic Settlement in the Southern Negev. Bulletin of the America School of Oriental Research. 310:39-57. 
Avner, U. and R. Avner. 1999. Circles, Triangles and Lines in Desert Archaeological Remains and Rock Engravings, and Their Interpretations. In, P. Bahn and A. Fossati (eds). Rock Art Studies: NWES of the World 1. Proceeding of the International Rock Art Congress, Turin 1995. Pinerolo (CD). 
Avner, U. and I. Carmi. 2001. Settlement Patterns in the Southern Levant Deserts During the 6th-3rd Millennia B.C.: A Revision Based on 14C Dating. In H.J. Bruins, I. Carmi and E. Boaretto (eds.), Near East Chronology: Archaeology and Environment. Proceedings of the 17th International 14C Conference. Radiocarbon  43:1203-1216. Tucson. 
Avner, U. P. Anderson, B. T. Mai J. Chabot and L. Cummings. 2003. Ancient Threshing Floors, Threshing Tools and Plant Remains in 'Uvda Valley, Southern Negev Desert, Israel, a Preliminary Report. In. P. Andesrson, L. Cummings, T. Schippers and B.  Simonel (eds). Le traitment des récoltes: un regard sur la diversité du Neolithique de au présent. XXIII reconteres internationales d archéologie et d'historie d'Antibes. Pp.455-475. Antibes. PDF icon 
Avner U., G. Davies and J. Magness. 2004. The Roman Fort at Yotvata: Intrim Report (2003). Journal of Roman Arcaheology 17:405-412. 
Avner, U., B. Shalmon, G. Hadas, R. Porat and L. Horwitz. 2011. Carnivore Traps in the Negev and the Judaean Desert (Israel): Function, Location and Chronology. In, J. Brugal, A. Gardeisen and A. Zucker (eds). Prédateurs dans tous leure Étates. Évolution, Biodiversité, Mythes, Symboles. Antibes. 253-268. PDF icon
Avner, U., L. Nehme and C. Robin. 2013. A Rock Inscription Mentioning Tha‘alabah, an Arab King from Ghassan. Arabian Archaeology and Epigraphy 42:237-256. PDF icon
Avner, U., M. Shem-Tov, L. Enmar, G. Ragolski, R. Shem-Tov, O. Barzilai. 2014. Survey of Neolithic Cult sites in the Eilat Mountains, Israel. Journal of the Israel Prehistoric Society 44:101-116.PDF icon 
 
Articles led by others: 

⦁ Arav, R., S. Filin, U. Avner, G. Bar-Oz, A. Nachmias, and D. Nadel, 2015. Use of Terrestrial Laser Scans for High-Resolution Documentation and 3D Modeling of "Desert Kites". NEAR EASTERN ARCHAEOLOGY 77: 219--221. PDF icon
⦁ Arav, R., S. Filin, U. Avner and D. Nadel. 2016. Three-dimensional documentation of Masseboth sites in the ‘Uvda Valley Area, Southern Negev, Israel. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 2016:1-13. PDF icon
⦁ Bar-Oz, G., D. Nadel, U. Avner, D. Malkinson. 2011. Mass Hunting Game Traps in the Southern Levant: the Negev and Arava 'Desert Kites'. Near Eastern Archaeology 74:208-215. PDF icon
⦁ Ben-Yosef, E., H. Ron, L. Tauxe, A. Agnon, A. Genevey, T. E. Levy, U. Avner and M. Najjar 2008.  Application of Copper Slag in Geomagnetic Archaeointensity Research. Journal of Geophysical Research 113:1-26. PDF icon
⦁ Goring-Morris, N. and U. Avner. 1985. An Epipaleolithic Occurrence in Eastern Sinai, Hajj I, and Some Observations on the Use of the Microburin Technique.  Mitekufat Haeven  71: 58-65. 
⦁ Gilat, A., M. Shirav, R. Bogoch, L. Halicz, U. Avner and D. Nahlieli. 1993. Significance of Gold Exploitation in the Early Islamic Period, Israel. Journal of Archaeological Science 20:429-437. PDF icon
⦁ Ginat, H, D. Meeshly, U. Avner and B. Langford. In Press. Evidence of Past Flood Intensities in the Nahal ‘Amram Copper Mines. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
⦁ Holzer, A. U. Avner, , N. Porat, L. Kolska-Horwitz. 2010. Desert Kites in the Negev Desert and Northeast Sinai: their Function, Chronology and Ecology. Journal of Arid Environment 30:1-12. PDF icon
⦁ Nadel, D., G. Bar-Oz, U. Avner E. Boaretto and D. Malkinson. 2010. Walls, Ramps and Pits: The Construction of the Samar Desert kites, Southern Negev, Israel. Antiquity 84:976-972. PDF icon
⦁ Nadel, D. G. Bar-Oz, U. Avner, D. Malkinson and E. Boaretto. 2013. Rampart and Walls: Building Techniques of Kites in the Negev Highland. Quaternary International 297:147-154. PDF icon
⦁ Porat. N., U. Avner, A Holzer, R. Shemtov, L. Kolska-Horwitz. 2013. Early carnivore traps from the Negev Desert (Israel). ANTIQUITY 87:714-727. PDF icon
⦁ Roll, I. and U. Avner. 2008. Tetrarchic Milestones Found Near Yahel, in the Southern Aravah.  
⦁ Zeitschrift für Papirology und Epigraphy. 165|:267-286. 
⦁ Shaked, Y. A. Agnon, B. Lazar,1 S. Marco,U. Avner and M. Stein. 2004. Large earthquakes kill coral reefs at the north-west Gulf of Aqaba. Terra Nova, 16, 133–138. PDF icon 
⦁ Sharon, M., U. Avner and D. Nahlieli. 1996. An Early Muslim Mosque Near Be’er Ora in the Southern Negev: Possible Evidence for an Early Eastern Qiblah?  ‘Atiqot 30:107-114. 
⦁ Sebbane, M., O. Ilan, D. Ilan and U. Avner.1993.  The Dating of Early Bronze Age Settlement in the Negev and Sinai. Tel Aviv  20:41-54.  PDF icon
⦁ Sebbane, M. and U. Avner. 1993.  Biq‘at Nimra:  A Site From the Beginning of the Early Bronze Age I. ‘Atiqot  22:33-40. 
⦁ Sohbati, R., A.S. Murray, N. Porat, M. Jain, U. Avner. 2015. Age of a prehistoric “Rodedian” cult site constrained by sediment and rock surface luminescence dating techniques. Quaternary Geochronology 30:90-99.  PDF icon
⦁ Zilberman, E., R. Amit, N. Porat, Y. Enzel and U. Avner. 2005. Surface Rupture Induced by Devastating 1068 A.D. Earthquake in the Southern Arava Valley, Dead Sea Rift, Israel. Techtonophisics 408:79-99.PDF icon

 
In Press
 
Avner, U., H. Ginat, S. Shalev, S, Shilstine, B. Langford, A. Frumkin, R. Shem-Tov, S. Pilin, R. Arav U. Basson, O. Shamir and L. Scott-Cummings. In Press. Ancient Copper Mines at Nahal ‘Amram, Southern ‘Araba: A New Research. In, E. Ben-Yosef (ed.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
Avner, U., M. Shem-Tov, L. Enmar, G. Ragolski, R. Shem-Tov, O. Barzilai. In press. Neolithic Cult sites in the Eilat Mountains, Israel. In. M. Gruber (ed) Isaac went out. . . to the field" (Genesis 24:63): Studies in Archaeology and Ancient Cultures in Honor of Isaac Gilead. Oxford. 
Avner, U. L. Horowitz and W. Horwitz. The Symbolic Role of Ibex in the Negev Rock Art. Rock Art Research. In, D. Degen-Eisenberg and J. Nash (eds). Rock Art in the Negev and Beyond. Proceeding of the Firs international Conference of Rock Art in Israel, Sde Boqer March 2014. PDF icon
⦁ Ginat, H., D. Meeshly, U. Avner and B. Langford. In Press. Evidence of Past Flood Intensities in the Nahal ‘Amram Copper Mines. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
Avner, U. and L.K Horwitz. Offering and Sacrifice in Cult and Burial Sites of the Negev and Sinai. ARAM…. PDF icon
⦁ Arav, R. S. Filin and U. Avner. In Press. Volume and Mass Estimation of Mine Dumps and Slag Piles Using High-Resolution Terrestrial Laser Scans. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
⦁ Eshes, V. and U. Avner. In Press. Late Neolithic – Early Chalcolithic Burial Site in Eilat, by the Red Sea, Israel. IEJ….  
⦁ Horowitz, L.K. and U. Avner. In press. Miners Meal in the Copper Mines of Nahal ‘Amram, Southern Israel. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
⦁ Langford, B, A. Frumkin, U. Avner and H. Ginat. In Press. Nahal ‘Amram, Southern ‘Araba: A Survey of Underground Copper Mines. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv. 
⦁ Nadel, D. D. Malkinson, G. Bar-Oz, A. Nachmias, U.Avner, L. Kolska-Horwitz and N. Porat. Small, Sparse and Effective: The Negev and Sinai Kites. In. A. Bets (ed). The Gazelle’s Dream. Animal Drives, Hunting Traps and Desert Kites edited by Alison Betts and Paul van Pelt.  Sydney University Press. …… 
⦁ Shalev, S, S. Shilstein and U. Avner. In Press. Preliminary Study of Copper Slag in the Southern Araba Valley. In. Ben-Yosef, E., and Goren, Y. (eds.) Mining for Copper: Essays in Memory of Professor Beno Rothenberg. Tel Aviv.
 יצחק, י., ד. ווינשטוב, ע. אבנר. בדפוס. ״שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון"- ליקוי חמה טבעתי ב-30 לאוקטובר 1207 לפנה"ס.           בית מקרא…..
 
Articles In Preparation 

Avner, U. Early Developments of Religion and cult in the Negev Desert. Cambridge Journal of Archaeology….. 
Avner, U., R. Bogoch and M. Shirav. In preparation. Wadi Tawahin, an Early Islamic Gold Production Site Near Eilat. ‘Atiqot. 
⦁ Eshed, V. and U. Avner. Late Neolithic Burial Site in Eilat by the Red Sea, Israel. IEJ…….. 
⦁ Kolska-Horowitz, L., U. Avner and N. Feig. In Press, Faunal and Malacological Exploitation during the 6th-3rd millennia B.C. in the Uvda Valley, Southern Negev. BASOR….. 
⦁ Kolska-Horwitz, L. K. and U. Avner. in Faunal Remains from the Late Neolithic-early Chalcolithic Cemetery at Eilat, Southern Israel. In. Bar-Oz G., Horwitz, L.K. (Eds.), Discovering Noahs Ark: Zooarchaeology of the Holyland. Israel Antiquities Authority Monographs, Jerusalem. 
⦁ Nadel, D. D. Malkinson, G. Bar-Oz, A. Nachmias, U.Avner, L. Kolska-Horwitz and N. Porat. Small, Sparse and Effective: The Negev and Sinai Kites. Proceeding ……….. 
⦁ Weiss, E. U. Avner, L. Kolska-Horwitz and O. Lernau. The Nutrition of the copper miners at Nahal ‘Amran, Southern ’Araba. …………..


Edited booklets

 • Avner, U. 2012. (ed), The First Eilat Conference- Eilat and the Negev- A Bridge Between Cultures and Peoples, Eilat Jenuary 25-26. Book of Abstract. (Hebrew & English).  
 • ⦁ Avner, U. 2013. (ed), The Second Eilat Conference- Eilat and the Negev- A Bridge Between Cultures and Peoples, Eilat March 13-15. Book of Abstract. (Hebrew & English).  
  
English books in preparation 

⦁ Avner, U. In preparation. The Negev and Sinai During the 6th-3rd millennia BC: the Material and Spiritual culture of the Deserts Population (based on the Ph.D dissertation). 
⦁ Avner, U. In preparation. Ancient Desert Agriculture in ‘Uvda Valley, Southern Negev (6th-3rd Millennia B.C.) 
⦁ Avner, U. In preparation. Rock Art in the Negev, Israel: Some themes and interpretations. BAR international Series.
 

 English Short Reports

Avner, U.1972.  W. Radadi, an Inscription of Ramses III.  IEJ  22:158. 
⦁ Avner, U. 1980.  Desert kites in the Eilat region. Hadashot Arkheologiot 74-75:58. 
Avner, U.1982.   Biq‘at ‘Uvda  Survey.  ESI  1:79–80. 
Avner, U.1982.  Survey of Biq‘at ‘Uvda-Eilat Road. ESI 1:81–2. 
⦁ Avner, U.1982.  Excavation of Open Sanctuary at Har Shani. ESI  2:84-5. 
⦁ Avner, U.1983.  Excavation of Cult Sites in Biq‘at ‘Uvda . ESI  2:14–15. 
⦁ Avner, U.1984.  Timna, Restoration of Temple. ESI  3:103–4. 
⦁ Avner, U.1986.  Excavation of Tombs in a Rock Shelter Near Ma‘ale Shaharut.  ESI  5:62–3. 
⦁ Avner, U.1989.  Survey of Ma‘aleh Shaharut. ESI  7/8:114–6. 
⦁ Avner, U.1989.  Survey of Mitspe Sayyarim Area. ESI  7/8:134–5.  
⦁ Avner, U.1989.  Survey of Southern ‘Araba.  ESI  7/8:174–5. 
⦁ Avner, U.1990.  Excavation of Tumuli Field in Eilat.  ESI  9:76-8. 
⦁ Avner, U.1990.  Nahal R e‘uel, Tyche Ceramic Relief. ESI  9:175. 
⦁ Avner, U.1991.  Biq‘at ‘Uvda , Restoration of Open Sanctuary. ESI  10:52. 
⦁ Avner, U.1991.  Excavation in  Evrona Farm. ESI 10:53. 
⦁ Avner, U.1991.  Excavation in  Evrona Farm.  AJA  95:496–7. 
⦁ Avner, U.1991.  Late Neolithic-Early Chalcolithic Burial Site in Eilat. AJA  95:496-7.  
⦁ Avner, U.1991.  Biq‘at Nimra, an EBI Tomb. ESI 10:53. 
⦁ Avner, U.1993.  Survey in Nahal Roded.  ESI 12:109. 
⦁ Avner, U.1993.  Be’er Ora, Copper Production Site.  ESI 12:115. 
⦁ Avner, U.1993.  Wadi Tawahin, an Early Islamic Gold Exploitation Site.  AJA  97:160-162. 
⦁ Avner, U.1997.  Nahal Paran Survey.  ESI 16:132-3. 
⦁ Avner, U.1997.  Ancient Roads in the Arava.  ESI 16:133-4. 
⦁ Avner, U.1997.  Eilat, Cult Installations.  ESI 16:136. 
⦁ Avner, U.and I. Roll. 1996. Roman Milestones and Ancient Roads in the ‘Araba Valley. AJA 100:762-764. 
⦁ Avner, U. and I. Roll. 1997.  Southern Arava, Roman Milestones.  ESI 16:135. 
⦁ Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2004a. The Roman Fort at Yotvata, 2003. Israel Exploration Journal 54:256-261. 
⦁ Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2005b. The Roman Fort at Yotvata, 2004. Israel Exploration Journal 55:227-230. 
⦁ Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2005a. The 2003-2004 Excavations at the Roman Fort at Yotvata. Jahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts fur Altertumswissenschaft des Heiligen Landes 9/10:198-199. 
⦁ Amiran, R., C. Arnon and U. Avner. 1979.  Biq‘at ‘Uvda  Site 124, Excavation. IEJ 29:256–7. 
⦁ Yogev, O. and Avner, U. 1983,  Excavation of Neolithic Sanctuary in Biq‘at ‘Uvda. ESI 2:14–15.  
⦁ Stone, M. and Avner, U.  1991.  Inscriptions Survey in the Negev. ESI 10:160. 
⦁ A. Holzer and Avner, U. 2000. Har Shahmon (Desert Kite). ESI 109:165. 
⦁ A. Holzer and Avner, U. 2000.  Ma‘aleh Eilat, ‘Ein Netafim. ESI 111:79.


 
Hebrew  Publications

 (Hebrew short reports are not included)

Avner, U., 1972. Desert kites. Sal‘it 1:217–222 (Hebrew). 
Avner, U. 1987. New Evidence for a Nabataean Presence at Sinai. In: I. Lachish and Z. Meshel (eds.), South Sinai Researches 1967-1982. Pp. 25-32. Tel Aviv. (Hebrew). 
Avner, U. 1987. “Desert Kites”, Ancient Hunting Installations. In B. Shalmon (ed.), Gazelles in Israel. Pp. 20-27. Tel Aviv. (Hebrew). 
Avner, U. 1995. Ancient Sites in the Eilat Region and Their Value as Tourist Attractions. In J. Aviram (ed.), Eilat, Studies in the Archaeology, History and Geography of Eilat and the ‘Araba. Pp 398-405. Jerusalem (Hebrew). 
Avner, U. and M Shirav. 2001. Geo-archaeology in the Eilat Region. In M. Abelson (ed). Proceeding of the Isreal Geological Society conference, Eilat 2001. 73-80 (Hebrew). 
Avner U. 2007.  Ancient Agricultural Settlement in ‘Uvda Valley. In, Z. Amar (ed) Yrushalaim v-Eretz Ysrael 4-5:11-44 (Hebrew). 
⦁ Avner U., H. Ginat1, R. Shem-Tov, B. Langford, A. Frumkin, S. Shalev, S. Shilstine, S. Pilin, R. Arav, U. Basson, O. Shamir. 2014. Ancient copper mines at Nahal Amram, a new study. Negev, Dead Sea and Arava Studies 6:99–112 (Hebrew). 
Avner, U. 2014. Archaeological Surveys in the Eilat Region. Qadmoniot. 148:110-120 (Hebrew). 
⦁ Avner, U. and H. Ginat. 2016. Ancient Copper Mines at Nahal Amram. In, B. Elisha (ed). Israel Geological Society, Eilat 2016, Field Trips Guide. Jerusalem. 6-22. 
Avner,U. 2016. Ancient Roads in the ‘Araba, The Dead Sea and ‘Arava Studies 8:25-44. 
⦁ Porat, N., Avner U., A. Holzer and L. Kolska-Horwitz. 2016. Leopard Traps in the Negev and their Dating, Using OSL. Qadmoniot 49:18024. 

Popular Hebrew Articles:

 • ⦁ Avner U. 1988. Ancient Agricultural settlement in ‘Uvda Valley. Derech Eretz # 386, 387, Bamahaneh, June 88.  
 • ⦁ Avner U. 1988. Ancient Cult Sites in ‘Uvda Valley. Derech Eretz # 387-388, Bamahaneh, June 88.  
 • ⦁ Avner U. 2011. Biq‘at ‘Uvda. Beshvil Ha’aretz 10:12-15. 
 • ⦁ Avner U. 2012. When Israel left Egypt: The desert Role in the Formation of Ancient Israel. Qtzeh Hamidbar 135:4-5. 
 • ⦁ Avner U. 2013. The Secret of the Valley (Nahal ‘Amram). Beshvil Ha’aretz 52:32-34. 
 


 • Hebrew Books in Preparation:


 • Avner, U. In preparation. The Past of the Desert. (Hebrew). 
 • Avner, U. In prepar ation. Ancient Desert Agriculture in ‘Uvda Valley, Southern Negev (6th-3rd Millennia B.C.) (Hebrew). 
 

 

מאמרים נושאיים בעברית
 • אבנר, ע. 1987.  עדויות חדשות לנוכחות הנבטים בסיני, בתוך, א. לכיש וז. משל (עורכים)  מחקרי דרום סיני,  תל-אביב. 25-32. 
 • אבנר, ע.  1988. התישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה, דרך ארץ מס' 386-387 (בעריכת ע. זהרוני),  במחנה, יוני. PDF icon
 • אבנר, ע.  1988.  אתרי פולחן בבקעת עובדה, דרך ארץ מס' 387 , 388 (בעריכת ע. זהרוני), במחנה, יוני. 
 • אבנר, ע. 1982.  על "עפיפונים" מלכודות צייד קדומות, בתוך ב. שלמון (עורך)  הצבאים בישראל, תל אביב,  27-20.  
 • אבנר, ע. 1995.  אתרים עתיקים באזור אילת וערכם התירותי, בתוך.  י. אבירם (עורך) , אילת והערבה, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ורשות העתיקות, ירושלים, 398–405. 
 • אבנר, ע. 2007.  התישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה. ירושלים וארץ ישראל 5-4: 40-11. 
 • אבנר, ע. ומשה שירב. 2001.  גיאו-ארכיאולוגיה באזור אילת. בתוך, מ. אבלסון (עורך). כנס החברה הגיאולוגית הישראלית, אילת 2001 (מדריך סיורים). 73–80. 
 • אבנר, ע. 2011. עובדה בשטח (בקעת עובדה). בשביל הארץ 10: 15-12. 
 • אבנר, ע. 2012. בצאת ישראל ממצרים: המדבר כמקור לעיצוב החברתי-תרבותי של עם ישראל. קצה המדבר 135: 5-4. 
 • אבנר, ע. (עורך) 2012. מתימן עד אילת והנגב, גשר בין עמים ותרבויות: כינוס אילת הראשון, 25- 26 בננואר 2012, חוברת תקצירים. אילת (עברית ואנגלית). 
 • אבנר, ע. (עורך) 2013. אילת והנגב, גשר בין עמים ותרבויות: כינוס אילת השני, 13- 15 במרץ 2013. חוברת תקצירים. אילת (עברית ואנגלית). 
 • אבנר, ע., ח. גינת, ר. שם-טוב, ב. לנגפורד, ע. פרומקין, ש. שליו, ס, שילסטיין, ש. פילין, ר. ערב, א. בסון וע. שמיר. 2014. מכרות הנחושת בנחל עמרם, מחקר מחודש. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 6: 112-99.PDF icon
 • אבנר, ע. 2014.  סקר ארכיאולוגי באזור אילת. קדמוניות מ״ז (148): 110- 120.
 • אבנר, ע. וח, גינת. 2016. מכרות נחושת קדומים בנחל עמרם, מדריך לסיור. בתוך, ב. אלישע (עורך). כנס החברה הגיאולוגית הישראלית, אילת 2016, מדריך סיורים. ירושלים. 22-6.PDF icon
 • נ. גורינג-מוריס, אבנר, ע. 1985,  חאג' 1, אתר אפיפליאוליתי במזרח סיני ומספר הערות לגבי השימוש בטכניקת הנקר המיקרוליתי,  מתקופת האבן י"ז: 58-51.
 • אבנר, ע. 2016. דרכים עתיקות בערבה. מחקרי ים המלח והערבה 8:25-44.PDF icon
 • פורת, נ., אבנר, ע., א. הולצר, ל. הורוביץ. 2016. תיארוך מלכודות טורפים בקעת עובדה בשיטות הלומיניסציה (OSL). קדמוניות.PDF icon
 • יצחק, ח., ד. ווינשטוב, אבנר, ע. 2016. "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון" – ליקוי חמה טבעתי ב-30 באוקטובר 1207 לפנה"ס. בית מקרא ס״א (תשע״ו). 196- 238.

  ספר בהכנה

 • אבנר, ע. העבר של המדבר. אוסטרקון....

 כתבות

 • אבנר, ע. 2011. עובדה בשטח (בקעת עובדה). בשבילהארץ 10: 15-12.
 • אבנר, ע. 2012. בצאת ישראל ממצרים: המדבר כמקור לעיצוב החברתי-תרבותי של עם ישראל. קצההמדבר 135: 5-4.
 • אבנר, ע. 2013. סוד הבקעה (נחל עמרם). בשבילהארץ 52: 34-32.

 דו"חות קצרים בעברית

 • אבנר, ע. 1979.  סקר בבקעת עובדה, ח"א סט-עא: 117-18.
 • אבנר, ע.  1980. בקעת עובדה, אתר 124,  ח"א עג: 5.
 • אבנר, ע.  1980.  בקעת עובדה אתר 9,  ח"א עד-עה: 39-40.
 • אבנר, ע.  1980.  סקר באזור יהל,  ח"א עד-עה: 50-51.
 • אבנר, ע. 1980.  עפיפונים באזור אילת,  ח"א עד-עה: 58.
 • אבנר, ע.  1981.  גורן בבורות לוץ, ח"א עו: 38.
 • אבנר, ע. 1982.  חפירה בעפיפון בסמר,  ח"א עח-עט: 92-3.
 • אבנר, ע.  1982.  סקר בקעת עובדה,  ח"א עח-עט: 93-4.
 • אבנר, ע.  1982.  חפירה בגורן בבקעת עובדה, ח"א עח-עט: 95.
 • אבנר, ע.  1982.  סקר בתואי הכביש עובדה-אילת, ח"א עח-חט: 96-7.
 • אבנר, ע.  1982.  חפירה באתר הר שני, ח"א עח-עט: 97-9
 • אבנר, ע.  1983.  חפירה באתרי פולחן בבקעת עובדה, ח"א פב: 76-7.
 • אבנר, ע.  1985.  שחזור המקדש בבקעת תמנע, ח"א פה: 46-7.
 • אבנר, ע.  1987.  חפירה בקברים במעלה שחרות, ח"א פט: 58-9.
 • אבנר, ע.  1988.  סקר בדרום הערבה, ח"א צב: 71-2.
 • אבנר, ע.  1988.  סקר במעלה שחרות, ח"א צב: 72-3.
 • אבנר, ע.  1989.  סקר באזור מצפה סיירים, ח"א צג: 95-6.
 • אבנר, ע.  1989.  חפירה ברגמי קבורה באילת, ח"א צד: 64-5.
 • אבנר, ע. 1990.  נחל רעואל, תבליט חרס של טיכה, ח"א צה: 77.
 • אבנר, ע. 1991. שחזור מקדש פתוח בבקעת עובדה, ח"א צו: 43-4.
 • אבנר, ע. 1991.  קבר בבקעת נמרה,  ח"א צו: 44.
 • אבנר, ע. 1991.  שימור בחוות עברונה, ח"א צו: 44-5.
 • אבנר, ע. 1991.  ואדי טואחין,  ח"א צז: 69.
 • אבנר, ע. 1993.  נחל רודד, סקר, ח"ט צז: 89.
 • אבנר, ע. 1993.  באר אורה, אתר הפקת נחושת, ח"א צט: 104.
 • אבנר, ע. 1996.  מתקני פולחן באזור אילת.   ח"א קד:121.
 • אבנר, ע. 1996.  נחל פארן, סקר.  ח"א קד: 118-9.
 • אבנר, ע. 1996.  אבני מיל רומיות בערבה הדרומית.  ח"א קד: 120-21.
 • אבנר, ע. 1996.  דרכים עתיקות בערבה.  ח"א קד: 119-20.
 • אבנר, ע., ע. נאור  1978.  סקר באזור אילת,  ח"א סז-סח: 66-8.
 • י. פורת, אבנר, ע. 1979.  חפירה בחוות עברונה, ח"א סט-עא: 69-70.
 • אבנר, ע.  וד. נחליאלי 1991.  חפירה בואדי טואחין, ח"א צו: 41-2.
 • מ. סטון, אבנר, ע. 1991. סקר כתובות בנגב, ח"א צז: 78.
 • הולצר, אבנר, ע. 1998.  עפיפון בהר שחמון. ח"א ק"ח:172-3.
 • הולצר, אבנר, ע. 2000.  מעלה אילת, עין נטפים (מחנה אסלאמי ומתקן פולחני). ח"א 111:130.