ד"ר רבקה אופיר

ד"ר רבקה אופיר

Photo: 
תחום המחקר: 
מודלים של מחלות
טלפון: 
08-6581554
Fax: 
08-6582068
מחקר נוכחי: 
 • צמחי מדבר כמקור לחומרי מרפא; במעבדה יש לנו מודלים של מחלות של בני אדם (ALS, מחלות ניוון מוח, סרטן) בשורות תאים ובחיות מודל כמו נמטודה מחקרית (C. elegans) ודג זברה (zebrafish ). אנו סורקים את ספרית המצויים מצמחי המדבר במטרה לאתר חומרים פעילים כנגד מחלות אלו.
 • צמחי מדבר כמקור לקוטלי פטריות, קוטלי נמטודות וקוטלי עשבים . אנו סורקים את ספרית המיצויים מצמחי מדבר כנגד גורמי מחלות צמחים ובמטרה לאתר קוטלי עשבים טבעיים.
 • השפעת תנאי עקה מדברית על הרכב המטבוליטים בצמחי מרפא- Bioprospecting ואיתור  חותמת מולקולרית אופיניית לתנאי גידול. 
פרסומים נבחרים: 
 • Zainab Tayeh,Nativ Dudai, Alona Schechter, Vered Chalifa-Caspi, Simon & Rivka Ofir, Molecular Mode of Action of Asteriscus graveolens as an Anticancer Agent Int. J. Mol. Sci. 201819(8), 2162
 • Zainab Tayeh, Rivka Ofir, Asteriscus graveolens Extract in Combination with Cisplatin/Etoposide/Doxorubicin Suppresses Lymphoma Cell Growth through Induction of Caspase-3 Dependent Apoptosis nt. J. Mol. Sci. 2018, 19(8), 2219
 • Alona Telerman, Rivka Ofir, Yoel Kashman,  Anat Elmann
  3,5,4′-trihydroxy-6,7,3′-trimethoxyflavone protects against beta amyloid-induced neurotoxicity through antioxidative activity and interference with cell signaling 
 • Anat Elmann, Alona Telerman, Rivka Ofir, Yoel KashmanGlutamate. Toxicity to Differentiated Neuroblastoma N2a Cells Is Prevented by the Sesquiterpene Lactone Achillolide A and the Flavonoid 3,5,4′-Trihydroxy-6,7,3′-Trimethoxyflavone from Achillea fragrantissima. J Mol Neurosci DOI 10.1007/s12031-017-0916-y.
 • Anat Elmann , Alona Telerman, Hilla Erlank, Rivka Ofir, Yoel Kashman, and Elie Beit- 2016. Achillolide A Protects Astrocytes against Oxidative Stress by Reducing Intracellular Reactive Oxygen Species and Interfering with Cell Signaling. Molecules MDPI     Received: 14 January 2016; Accepted: 25 February 2016;
 • Anat Elmann, Alona Telerman, Rivka Ofir & Yoel Kashman. 2015. Pulichalconoid B suppresses experimental dermatitis in mice. Israel Journal of Plant Sciences, 62:4, 242-249, DOI: 1080/07929978.2015.1096625
 • Anat Elmann, Alona Telerman, Sharon Mordechay, Hilla Erlank, Miriam Rindner, Yoel Kashman and Rivka Ofir. Down-regulation of microglial activation by  achillolide A. Planta Medica. Planta Med. 2015 Feb.
 • Mohammad Sanad Abu-darwish Rivka Ofir. 2014. Heavy metals content and essential oil yield of Juniperus Phoenicea L. in different origins in Jordan. Environmental Engineering and Management Journal. Vol.13, No. 12.
 • Anat Elmann, Alona Telerman, Sharon Mordechay, Hilla Erlank, Miriam Rindner, Rivka Ofir and  Yoel Kashman.  2014.  3,5,4'-trihydroxy-6,7,3'-trimethoxyflavone protects astrocytes against oxidative stress via interference with cell signaling and by reducing the levels of intracellular reactive oxygen speciesa. Neurochem Int. 2014 Dec;78:67-75. doi: 10.1016/j.neuint.2014.09.003. Epub 2014 Sep 10.
 • Anat Elmann, Alona Telerman, Hilla Erlank, Sharon Mordechay, Miriam Rindner, Rivka Ofir and Yoel Kashman. "Protective and antioxidant effects of a chalconoid from Pulicaria incisa on brain astrocytes,". Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Volume 2013.  Article ID 694398.
 • Eli Harlev, Eviatar Nevo, Ephraim P. Lansky , Rivka Ofir and Anupam Bishayee. 2012. Anticancer Potential of Aloes: Antioxidant, Antiproliferative, and Immunostimulatory Attributes. Planta Med 78: 843–852.
 • Eitan Amiel, Rivka Ofir, Nativ Dudai, Elaine Soloway, Tatiana Rabinsky and Shimon Rachmilevitch .2012. "ß – Caryophyllene, a compound isolated from the biblical balm of Gilead (Commiphora gileadensis) is a selective apoptosis inducer for tumor cell lines," Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Evid Based Complement Alternat Med. ; 2012:872394. Epub 2012 Apr 10.
 • Geva Feller, Sasha Kugel, Dana Moonshine, Vered Chalifa-Caspi, Martin Scholz, Dirk Prüfer², Tatiana Rabinski , Kai J. Müller , and Rivka Ofir. 2010. "African descents are more sensitive than European descents to anti-tumor compounds alpha-hederin and kalopanaxsaponinI". Planta Med 2010; 76: 1–5.
 • Leibowitz MP, Chettri JK, Ofir R, Zilberg D. 2010. Treatment development for systemic Tetrahymena sp. infection in guppies, Poecilia reticulata Peters. J Fish Dis. Mar 8. [Epub ahead of print].
 • Leibowitz, M.P., Ofir, R., Golan-Goldhirsh, A. and Zilberg, D. 2009. Cysteine proteases and acid phosphatases contribute to Tetrahymena spp. pathogenicity in guppies, Poecilia reticulata. Vet Parasitol. Dec 3; 166(1-2):21-6.
 • Chettri, J.K., Pimenta Leibowitz, M., Ofir, R. and Zilberg, D. 2009. Protective immunization of guppy (Poecilia reticulata) against Tetrahymena sp. infection. Fish Shellfish Immunol. 27, pp. 302-308.
 • Scholz M, Lipinski M, Leupold M, Luftmann H, Harig L, Ofir R, Fischer R, Prüfer D, Müller KJ. Methyl jasmonate induced accumulation of kalopanaxsaponin I in Nigella sativa. 2009. Mar; 70(4):517-22. Epub 2009 Mar 11.
 • Umidjon Iskandarov, Inna Khozin-Goldberg, Rivka Ofir and Zvi Cohen. 2009. Cloning and characterization of the 6 polyunsaturated fatty acid elongase from the Green Microalga Parietochloris incisa. Jun; 44(6):545-54. Epub 2009 May 7.
 • Kshirsagar, U. A.; Parnes, R.; Goldshtein, H.; Ofir, R.; Zarivach, R.; Pappo, D. 2013.  "Aerobic Iron-Based Cross Dehydrogenative Coupling Enables Efficient Diversity-Oriented Synthesis of Coumestrol-Based Selective Estrogen Receptor Modulators". Chem. Eur. J., 19 (40), 13575-13583.
 • Eli Harlev, Eviatar Nevo,  Nitsa Mirsky, Rivka Ofir 2013. Anti-diabetic Attributes  of Desert and Steppic Plants: A Review. Planta Med  79: 425–436.
 • Harlev E, Nevo E, Mirsky N, Ofir. R. Antidiabetic attributes of desert and steppic plants: a review. Planta Med. 2013 Apr;79(6):425-36. doi: 10.1055/s-0032-1328331. Epub 2013 Mar 28. Review. PubMed PMID: 23539351.
 • Dresner E, Malishkevich A, Arviv C, Leibman Barak S, Alon S, Ofir. R, Gothilf Y, Gozes I. Novel evolutionary-conserved role for the activity-dependent neuroprotective protein (ADNP) family that is important for erythropoiesis. J Biol Chem. 2012 Nov 23;287(48):40173-85. doi: 10.1074/jbc.M112.387027. Epub 2012  Oct 15. PubMed PMID: 23071114; PubMed Central PMCID: PMC3504731.
 • Amiel E, Ofir. R, Dudai N, Soloway E, Rabinsky T, Rachmilevitch S. β-Caryophyllene, a Compound Isolated from the Biblical Balm of Gilead (Commiphora gileadensis), Is a Selective Apoptosis Inducer for Tumor Cell Lines. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:872394. doi: 10.1155/2012/872394. Epub 2012 Apr 10. PubMed PMID: 22567036; PubMed Central PMCID: PMC3332194.
 • Harlev E, Nevo E, Lansky EP, Ofir. R, Bishayee A. Anticancer potential of aloes: antioxidant, antiproliferative, and immunostimulatory attributes. Planta Med. 2012 Jun;78(9):843-52. doi: 10.1055/s-0031-1298453. Epub 2012 Apr 19. Review. PubMed PMID: 22516934.
 • Feller G, Kugel A, Moonshine D, Chalifa-Caspi V, Scholz M, Prüfer D, Rabinski  T, Müller KJ, Ofir. R. African descents are more sensitive than European descents to the antitumor compounds α-hederin and kalopanaxsaponin I. Planta Med. 2010 Nov;76(16):1847-51. doi: 10.1055/s-0030-1250061. Epub 2010 Jun 24. PubMed PMID: 20577945. 
 • Leibowitz MP, Chettri JK, Ofir. R, Zilberg D. Treatment development for systemic Tetrahymena sp. infection in guppies, Poecilia reticulata Peters. J Fish Dis. 2010 Jun 1;33(6):473-80. doi: 10.1111/j.1365-2761.2010.01143.x. Epub 2010 Mar 8. PubMed PMID: 20298452. 
 • Scholz M, Lipinski M, Leupold M, Luftmann H, Harig L, Ofir. R, Fischer R, Prüfer D, Müller KJ. Methyl jasmonate induced accumulation of kalopanaxsaponin I  in Nigella sativa. Phytochemistry. 2009 Mar;70(4):517-22. doi: 10.1016/j.phytochem.2009.01.018. Epub 2009 Mar 11. PubMed PMID: 19282005.
 •  Birnbaum RY, Landau D, Elbedour K, Ofir. R, Birk OS, Carmi R. Deletion of the first pair of fibronectin type III repeats of the integrin beta-4 gene is associated with epidermolysis bullosa, pyloric atresia and aplasia cutis congenita in the original Carmi syndrome patients. Am J Med Genet A. 2008 Apr 15;146A(8):1063-6. doi: 10.1002/ajmg.a.31903. PubMed PMID: 18348258.
 • Khateeb S, Flusser H, Ofir. R, Shelef I, Narkis G, Vardi G, Shorer Z, Levy R, Galil A, Elbedour K, Birk OS. PLA2G6 mutation underlies infantile neuroaxonal dystrophy. Am J Hum Genet. 2006 Nov;79(5):942-8. Epub 2006 Sep 19. PubMed PMID: 17033970; PubMed Central PMCID: PMC1698558.
 •  Elmann A, Telerman A, Mordechay S, Erlank H, Rindner M, Kashman Y, Ofir. R. Downregulation of Microglial Activation by Achillolide A. Planta Med. 2015 Feb 5. [Epub ahead of print] 
 • Elmann A, Telerman A, Mordechay S, Erlank H, Rindner M, Ofir. R, Kashman Y. 3,5,4'-Trihydroxy-6,7,3'-trimethoxyflavone protects astrocytes against oxidative stress via interference with cell signaling and by reducing the levels of intracellular reactive oxygen species. Neurochem Int. 2014 Dec;78:67-75. doi: 10.1016/j.neuint.2014.09.003. Epub 2014 Sep 10.
 • Elmann A, Telerman A, Erlank H, Mordechay S, Rindner M, Ofir. R, Kashman Y. Protective and antioxidant effects of a chalconoid from Pulicaria incisa on brain astrocytes. Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:694398. doi: 10.1155/2013/694398. Epub 2013 Aug 28.
 • Elmann A, Telerman A, Mordechay S, Erlank H, Ofir. R. Antioxidant and astroprotective effects of a Pulicaria incisa infusion. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:157598. doi: 10.1155/2012/157598. Epub 2012 Dec 23.
 • Elmann A, Mordechay S, Erlank H, Telerman A, Rindner M, Ofir. R. Anti-neuroinflammatory effects of the extract of Achillea fragrantissima. BMC Complement Altern Med. 2011 Oct 21;11:98. doi: 10.1186/1472-6882-11-98.
 • Ofir, R., Dwarki, V.J., Rashid, D. and Verma, I.M.  1990 Phosphorylation of the C- Terminus of Fos Protein is Required for Transcriptional Transrepression of the C-Fos Promoter. Nature 348: 80-82.
 • Ofir, R., Tamir S., Khatib,S., and Vaya,J., 2003 Inhibition of Serotonin re-Uptake by Licoric Constituents. J. of  Molecular Neuroscience 20:135-140.
 • Dudai, N., Weinstein Y., Krup M., Rabinski T., Ofir. R. 2005 Citral is a New Inducer of Caspase-3 in Tumor Cell Lines. Planta Medica  , 71:484-488.
 • Abutbul, S. Golan-Goldhirsh, A. Barazani, O. Ofir, R. and Zilberg, D. 2005. Use of plants as an alternative to antibiotic for the treatment of bacterial diseases of fishes. Bamidgeh, 57(2),71-80.
 • Ramon Y. Birnbaum, Alex Zvulunov, Dafna Hallel-Halevy, Rivka O, Emanuella Cagnano, Dan Geiger, Tal Shushan1 , Yael Feferman, Ohad S. Birk. 2006 Seborrhea-like dermatitis with psoriasiform elements caused by a mutation in ZNF750, encoding a putative C2H2 zinc finger protein. Nature Genetics Jul;38(7):749-51.30.
 • Perlberg, S. T, Diamant, A., Ofir, R. and Zilberg, D. 2008. Characterization of swimbladder non inflation (SBN) in angelfish, Pterophyllum scalare L., and the effect of exposure to methylene blue. Journal of fish Diseases 31, 215–228.