ד"ר רחלי ארמוזה-זבולוני

ד"ר רחלי ארמוזה-זבולוני

Photo: 
תחום המחקר: 
הידרולוגיה ואקו הידרולוגיה
טלפון: 
08-6114788
Cell: 
052-8215249

2012-2014 פוסט דוקטורט
מחלקה למדעי כדור הארץ, אוניברסיטה העברית בירושלים. נושא המחקר: דינאמיקה של מי חמצן ונוגדי חמצון בשונית האלמוגים. תחת הנחייה של פרופ' יעלה שקד.

2005-2012
 תואר שלישי (Ph.D.)
מסלול ישיר לדוקטורט במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייה של פרופ' יוסי לויה ודר' חנה רוזנפלד. נושא המחקר, מנגנונים פיזיולוגיים המעורבים ברבייה של אלמוגאים.

2001-1998 תואר ראשון (B.Sc.)
בית הספר למדעי הים במכמורת (בחסות האוניברסיטה העברית בירושלים), בתכנית למדעי הסביבה בהתמחות ימית. 

מחקר נוכחי: 

במהלך שלוש עשרה השנים האחרונות אני עוסקת במחקר. עסקתי בתחומי מחקר שונים ומגוונים, כמו אקולוגיה, פיזיולוגיה וביוגיאוכימיה. בתחומים אלו חקרתי אינטראקציה תחרותית בין בעלי חיים, השפעת זיהום על פיזיולוגיה של חסרי חוליות, בקרה הורמונאלית על התפתחות רבייתית, דינאמיקה של מחמצנים ונוגדי חמצון בים, מנגנוני שחרור של מחמצנים מאלמוגים ודינאמיקה של דימתיל סולפיד הקשור למחזור הגופרית בים.

במחקר שביצעתי השתמשתי בשיטות מחקר מגוונות ומתקדמות, כמו אנליזות קינטיות וחישובי קצבים, ביולוגיה מולקולארית, אנליזות כימיות בגז כרומטוגרף, עבודה עם חיידקים ועבודה אקולוגית בשדה. המעבר הדו צדדי בין מחקרי שדה לניסויים מבוקרים במעבדה היווה ציר מרכזי בהבנת התהליכים אותם חקרתי.

בשנים הקרובות אני מתכונת לעסוק במחקר בעל משמעות סביבתית ברורה, מחקר יישומי שייתן כלים בידי מקבלי החלטות וקובעי מדיניות להבנה מושכלת של מצב המערכת האקולוגית בסביבה המדברית. איזור הערבה הדרומית עובר לחצי פיתוח מואצים וזה הזמן לבצע מחקר, שיהיה משמעותי בתהליכי פיתוח של תשתיות ושימור המערכת האקולוגית הייחודית באזור. בעשרות השנים האחרונות אנחנו עדים לשינויים גלובאליים באקלים כדור הארץ, כשההשלכות של שינויים אלה עדיין לא מובנות. ככל הנראה, אנו ניצבים בפני תקופה שתאופיין בעיקר בחוסר יציבות ובתופעות אקלימיות ייחודיות. השינויים האקלימיים כמו גם הפיתוח המואץ מגבירים את הדחיפות במחקר סביבתי יישומי.

גורם מכריע בתפקוד המערכת האקולוגית בדרום הערבה הינו זמינות משקעים. תדירות, משך, ועוצמת אירועי גשם מהוווים עורק חיים מרכזי לכל הפלורה והפאונה באזור. אולם, אירועי הגשם הינם מועטים וכיתמיים ולא תמיד אפקטיביים. כיום ישנה חשיבות גדולה באפיון התנאים המשפיעים על זמינות המים בקרקע והתרומה שלהם לשגשוג המערכת האקולוגית. קבלת תמונה רחבה ומפורטת ככל האפשר של מכלול התנאים תאפשר ניתוח מעמיק של מצב המערכת האקולוגית בכללותה. 

שאלות ותחומי מחקר: 

 1. הרחבת ניטור אירועי גשם וספיקות בנחלי דרום הערבה ובחינת שגשוג המערכת האקולוגית בהתאם לזמינות המשקעים ולאירועי שיטפונות.
 2. בחינת התנאים הגאומורפולוגיים באגן ניקוז של נחל שיטה וזמינות מים לעצי שיטה בנחל.
 3. בחינת השינויים בתוואי זרימת המים והחידור בעקבות פגיעה בקרום הקרקע (soil crusts) ובסמוך לצירי תנועה ראשיים ומשניים. כיצד שינויים אלה משפיעים על תפוצה צמחים ובעלי חיים? תוואי זרימת המים בשפך נחל רחם ובחינת ההשלכות של בניית שדה תעופה תמנע.  
 4. פיתוח שיטות לשימוש בכלי טייס בלתי מאוישים (כטב"מים) לניטור אירועי זרימה, אזורי הצפה ותפוצת צמחים ובעלי חיים.
 5. כיצד שינויים בפעילות האדם ובתנאי האקלים (משקעים וטמפרטורה) משפיעים על תפוצת בעלי חיים וצמחים, בסקאלות שונות של זמן ומרחב? 
פרסומים נבחרים: 
 • Armoza-Zvuloni R, Schneider A, Shaked Y (2016) Rapid hydrogen peroxide release during coral-bacteria interactions. Frontiers in Marine Science, 3, 124. doi:10.3389/fmars.2016.00124.
 • Armoza-Zvuloni R, Schneider A, Sher D, Shaked Y (2016). Rapid hydrogen peroxide release from the coral Stylophora pistillata during feeding and in response to chemical and physical stimuli. Scientific Reports, 6, 21000. http://doi.org/10.1038/srep21000.
 • Armoza-Zvuloni R and Shaked Y (2014)Release of hydrogen peroxide and antioxidant by the coral Stylophora pistillata to its external milieu. Biogeosciences, 11, 4587-4598, doi:10.5194/bg-11-4587-2014.
 • Armoza-Zvuloni R, Kramarsky-Winter E, Loya Y, Schlesinger A, Rosenfeld H (2014) Trioecy, a unique sexual system in the sea anemone Aiptasia diaphana and its association with sex steroids. Biology of Reproduction, 90, 1–8. doi 10.1095/biolreprod.113.114116.
 • Shaked Y and Armoza-Zvuloni R (2013) Dynamics of hydrogen peroxide in a coral reef: Sources and sinks. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 118, 1793–1801. doi:10.1002/2013JG002483.
 • Zvuloni A, Armoza-Zvuloni R, Shaked Y (2011) Feeding activity by the blenny Exallias brevis causes multifocal bleaching in corals: Reply to Carlson (2012). Marine Ecology Progress Series, 463, 301–303.
 • Armoza-Zvuloni R, Kramarsky-Winter E, Rosenfeld H, Shore LS, Segal R, Sharon D, Loya Y (2012) Reproductive characteristics and steroid levels in the scleractinian coral Oculina patagonica inhabiting contaminated sites along the Israeli Mediterranean coast. Marine Pollution Bulletin, 64,1556–1563.
 • Zvuloni A, Armoza-Zvuloni R, Shaked Y (2011) Multifocal bleaching of Millepora dichotoma in the Gulf of Aqaba (Eilat), Red Sea. Marine Ecology Progress Series, 441, 25–32.
 • Armoza-Zvuloni R, Segal R, Kramarsky-Winter E, Loya Y (2011) Repeated bleaching events may result in high tolerance and notable gametogenesis in stony corals: the Oculina patagonica case study. Marine Ecology Progress Series, 426, 149–159.
 • Schlesinger A, Kramarsky-Winter E, Rosenfeld H, Armoza-Zvuloni R, Loya Y (2010) Sexual plasticity and self-fertilization in the sea anemone Aiptasia diaphana. PLoS ONE, 5(7): e11874. doi:10.1371/journal.pone.0011874.
 • Zvuloni A, Armoza-Zvuloni R, Loya Y. (2008) Structural deformation of branching corals associated with the vermetid gastropod Dendropoma maxima. Marine Ecology Progress Series, 363, 103–108.