חקר תופעת הבולענים והתחתרות נחלים

חקר תופעת הבולענים והתחתרות נחלים

בולענים לאורך חופי ים המלח מופיעים על פני השטח כיום בקצב מהיר ביותר. הם נוצרים במניפות הסחף של הנחלים הזורמים אל ים המלח ובמישורי הבוץ אשר נחשפו עקב ירידת מפלס הים. ירידה זו גרמה לשינוי ולאי יציבות בפן הביני ומי התהום ממיסים את שכבת המלח הנמצאת 20-50 מ' מתחת לפני הקרקע. המסה זו יוצרת חללים בשכבת המלח וקריסה של החומר האלוביאלי שמעל החלל. הבולענים מופיעים בדרך כלל בקבוצות והם מסודרים לאורך ובמקביל למבנים הטקטוניים של הבקע. לבולענים תפקיד מפתח בהתפתחות כלכלית ואנושית של האזור כולו והמחקרים באזור כוללים ניטור מצב הבולענים לאורך 10 שנים, הבנת המנגנונים ליצירתם והפרמטרים המשנים את קצב התפתחותם. 

חוקרים העוסקים בתחום מחקר זה: