מדעי כדור הארץ

מדעי כדור הארץ

פעילות מרכז מדע ים המלח והערבה פרושה על מרחב ענק וייחודי במגוון ובחשיבות התופעות הגיאולוגית וההידרולוגיות שבתחומו. עמק הערבה ממוקם לאורך בקע ים המלח המהווה גבול טקטוני פעיל. לצידי הבקע חשופים סלעים מגוונים- סלעים מגמטים ומותמרים, אבני חול נוביות וסלעי משקע שהושקעו בעבר בים טתיס. לאורך הבקע יחידות נוף וסלע רבות – סחף נחלי, דיונות חול, משקעי מלחות, משקעים אגמיים ושכבות מלח. העתקים גיאולוגים יוצרים מצוקים בגובה מאות מטרים בין עמק הערבה לבין הנגב ומדבר יהודה ממערב והרי אדום ומואב ממזרח. בארץ המכתשים שבנגב חושפים חמישה מכתשים חלון לסלעי היורא והטריאס, למאובנים ולמחצבים חשובים ולתהליכי מעוות, בלייה ומחדרים מגמטים בעלי ערך מדעי רב.

האדם מנצל את משאבי הטבע והסביבה באזור זה לצרכיו ע"י כריית מלח, פוספטים ונחושת וכן חציבת חול וסחף לבניה ושימוש במי תהום. הקרקעות המפותחות על גבי מניפות סחף ועל גבי חולות מהווים תשתית לחקלאות המדברית. הנופים המגוונים והמיוחדים יחד עם תופעות טבע מיוחדות באזור מהווים פלטפורמה מצוינת לפיתוח תיירות. מאידך על המתיישבים להיערך לקראת נזקים אפשריים על  ידי רעידות אדמה, סופות חול ושטפונות שמתרחשים לעיתים לאורך הבקע ובמרחבי הנגב.

תחומי המחקר שהם חלק ממדעי כדור הארץ והסביבה עוסקים במספר תחומים כגון

  1. הידרולוגיה – שטפונות בנחלים הזורמים לערבה ולים המלח ושינוי אקלים באזור המדברי
  2. פלאונטולוגיה – ממאובנים גדולים ועד מאובנים מיקרוסקופיים
  3. מלחות לאורך הבקע – מאפיינים פיסיים וגם אנושיים
  4. תהליכי בלייה במדבר צחיח קיצון
  5. שחזור התפתחות הנוף בנגב הדרומי ובערבה
  6. פענוח אקלימי העבר – ע"י משקעי אגמים
  7. טקטוניקה ומחקרי רעידות אדמה
  8. תופעות מיוחדות – בולענים, מחדרים מגמטים ובולבוסים

המחקרים המתבצעים ע"י חוקרי מרכז המדע הינם בחלקם בינתחומיים ומשלבים יחד עם גיאולוגיה גם ביולוגיה וארכיאולוגיה. כמו כן חלק מהמחקרים מתבצעים במשותף עם עמיתים מירדן.

דר' חנן גינת- עיצוב נוף, פענוח אקלימי העבר וחינוך מדעי.  
דר' כרמית איש שלום- הידרולוגיה.
דר' שרית אשכנזי פוליבודה - מאובנים.
אלי רז- תופעות גיאולוגיות בים המלח ובדגש על בולענים.
דר' פינצי ירון – רעידות אדמה, מעוות פני השטח וטקטוניקה אזורית.  

תחת מרכז המדע ישנם מספר תלמידי מחקר המבצעים מחקרים לתואר שני ושלישי. כמו כן החוקרים במרכז המדע מנחים תלמידים מבתי ספר בעבודות חקר בנושאים נבחרים.