מחקרי אקלים

מחקרי אקלים

האקלים בערבה ובנגב הדרומי הינו כיום צחיח קיצון. ממוצע המשקעים הרב שנתי הוא פחות מ 50 מ"מ. בעבר היה באזור אקלים לח יותר. זאת ניתן ללמוד על סמך סלעי משקע ומאובנים שמעידים על גופי מים מתוקים שהתקיימו באזור במספר אתרים. כמו כן לימוד מפורט של קרקעות אדומות וגירניות אף הן עדות לכך.  

מעקב אחר שינויים בכמות המשקעםי בשנים האחרונות ותצפיות על המערכת האקולוגית מעיד על 15 שנות יובש שנמשכו עד 2009. לעומת זאת בשנים תשע"א, תשע"ג ותשע"ד נרשמו כמויות גשם חסרות תקדים. האם קיים כיום שינוי אקלימי באזור שלנו?

ד"ר חנן גינת