צפרות

צפרות

מחקר ציפורים בערבה

מיקומה הגיאוגרפי של הערבה, על נופי הבראשית שבה, מציבים אותה כאחד מצירי נדידת הציפורים החשובים בעולם. בנוסף לכך, תנאי המדבר הצחיחים והמערכת האקולוגית הייחודית מאפשרים למיני ציפורים נדירות לקנן ולשגשג. בין המינים החשובים ניתן לראות ציפורי מדבר נפוצות כדוגמת הזנבן הערבי, שחור הזנב, עפרוני המדבר, סנונית המדבר והמדברון. וכן מינים נדירים אשר לחלקם משמשת הערבה התיכונה כמפלט אחרון בארץ, כדוגמת סבכי השיטים, עפרוני חכלילי, האוח המדברי, מושבות קינון של קטות ולאחרונה אף התגלה כי קיימים עוד זוגות של אלימונים בחולות ותחמסים נובים במלחות.

מאז 1971 מתקיים בשמורת שיזף וסביבתה מחקר בביולוגיה, באקולוגיה ובהתנהגות החברתית של הזנבן הערבי, ציפור שיר החיה במערכת חברתית מורכבת. כל אוכלוסיית הזנבנים בשטח המחקר, המתנהל בשמורת שיזף, מסומנת. העבר של מרבית הפרטים ב 20- הקבוצות החיות בשטח המחקר מוכר לחוקרים. אוכלוסיית הזנבנים בחצבה שימשה בסיס לפיתוח תיאוריות מדעיות מרכזיות בסוציוביולוגיה, במרכזן- הבנת התקשורת בין הפרטים- "עקרון ההכבדה" והבנת משמעות האלטרואיזם אצל הזנבנים ובטבע בכלל. תוצאות המחקרים האלה פורסמו בספר העוסק בעקרון ההכבדה ובחיי החברה של הזנבנים כמו גם בעשרות מאמרים מדעים. הספר תורגם עד כה לארבע שפות.

למחקר זה הצטרפו מחקרים אודות מינים נוספים שנערכו בשמורת שיזף כדוגמת שחור הזנב, הצופית, החנקן הגדול, תחנה לטיבוע ציפורים נודדות ועוד.

הידע שהצטבר בתחנת המחקר הוא חלק חשוב בתשתית לפיתוחו של המקום כתחנת תצפית לאיסוף שיטתי של מידע על הנדידה בערבה, על הביולוגיה של עופות המדבר ועל האינטראקציה שבין עופות המדבר לעופות שבאו לשטחים החקלאיים בעקבות האדם.

ד"ר עודד קינן