המחקר

  • אקולוגיה

    המחקר האקולוגי במרכז מדע ים המלח והערבה כולל מערכות שונות של חי וצומח ומקיף מספר רב של מינים. אחד התחומים האקולוגיים המרכזיים הוא השינויים הדמוגרפיים של אוכלוסיות השיטים לאורך השבר הסורי-אפריקאי, כמו גם ברחבי הנגב. מזה מספר עשורים שנצפית מגמה של תמותת עצי שיטה רבים, ובאותו זמן, מספר העצים הצעירים המגוייסים הינו נמוך מאוד. חוקרי מרכז המדע עוסקים בהיבטים שונים בנושא זה, החל מסקרי שטח לניטור מצב השיטים; בחינת השפעת משקעים ושיטפונות על תמותה וגיוס; לימוד השפעת תפוצת פרסתניים על נביטת והישרדות עצים צעירים; השפעת חרקים על חיוניות הזרעים; ועוד.

  • אנרגיה מתחדשת

    השלוחה הדרומית של מרכז מדע ים המלח והערבה מתקדמת בקצב מואץ לקראת הפיכתה ל"עמק הסיליקון" הישראלי למחקר ויישום של אמצעים לניצול אנרגיה מתחדשת וחוקרי מרכז המדע מהווים חלק גדול ממגמה זו.

  • מחקרים חברתיים

  • קלימטותרפיה

    The Dead Sea is a terminal desert lake remaining from an earlier series of lakes which spread along the Syrian African rift during prehistoric times. It represents the lowest salt lake on earth being situated at minus 423 meters below sea level.  Due to the mineral content of the lakes ground which dissolves into the water has turned the lakes salt unique both in composition and in concentration.

עמודים