אמץ שיטה

זהו כנס השיטים השני בערבה. לכנס השנה הגיעו כ-70 איש, כולל מספר תושבי הערבה (התיכונה והדרומית), פקחים של רט"ג, עובדי קק"ל, ומדענים עם עניין בשיטים מארץ ומחו"ל (7 אורחים מחו"ל). הכנס כלל יום של הרצאות שבמהלכו הושמעו 15 הרצאות בנושא שיטים, תצוגת פוסטרים של מחקרים בעיצומם ויום סיור בשטח שבמהלכו נבדק פרוטוקול ניטור שיטים משותף למספר גורמים בעלי עניין. הכנס לווה ע"י ערוץ הטלביזיה הקהילתית של הערבה התיכונה.

 

עצי שיטה מסוג שיטה סלילנית ושיטת הסוכך הם העצים השולטים בנופה של הערבה ומהווים את הבסיס היצרני לכל האקוסיסטמה הייחודית באזור. בעשורים האחרונים אנו עדים לתמותת עצי שיטה משמעותית ובמקביל, כמעט ואין התרבות של העץ החשוב. מחקרים שנעשו העלו מספר סיבות ובהן שאיבת יתר של מי תהום, הטיית ואדיות לצורך הכשרת שטחים וסלילת כבישים וכן עקירת עצים לצורך הקמת שטחים חקלאיים. תושבי הערבה, ששמו לב לתופעה, הצליחו להלהיב את קק"ל שרתמה את קק"ל אוסטרליה להנעת פרויקט יוצא דופן זה ועיקרו נטיעת שיטים בערבה.