משמר המפלס

ב 1ביולי עמד מפלס ים-המלח על רום של 431.69-, המבטא  ירידה חודשית של 15 ס"מ במהלך יוני, לעומת 16 ס"מ במהלך מאי ו 8 ס"מ באפריל, וזהה לשל יוני אשתקד.  ירידת המפלס השנתית למועד זה מסתכמת ב 1.31 מ', לעומת 1.37 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  420.03 - מ', גבוה ב- 11.66 מ' מהנוכחי וירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, המחושבת לחודש זה, היא 1.166 מ', כפי שחושבה לחודש הקודם.

 

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

 

אלי רז

סיכום מאי 2016
ב- 01/06/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.17- המבטא ירידה 15 ס"מ במהלך חודש מאי, לעומת 3 ס"מ במהלך אפריל. אשתקד עמד המפלס על 429.04- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת יוני הנוכחי, היא אפוא 1.21 ס"מ.
לפני עשור עמד המפלס על 418.70 - מ', גבוה ב- 11.47 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.147 מ', לעומת 1.142 מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז

סיכום אפריל 2016
ב- 01/05/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.02- המבטא ירידה 3 ס"מ במהלך חודש אפריל, לעומת 9 ס"מ במהלך מרץ. אשתקד עמד המפלס על 429.04- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת מאי הנוכחי, היא אפוא 98 ס"מ.
לפני עשור עמד המפלס על 418.60 - מ', גבוה ב- 11.42 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.142 מ', לעומת 1.126 מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז

סיכום מרץ 2016
ב- 01.04.16 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.99- מ', המבטא ירידה של 9 ס"מ במהלך, שמחקה את העלייה ב 2 ס"מ במהלך פברואר. אשתקד עמד המפלס על 428.96- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אפריל הנוכחי, היא אפוא 1.03 מ', כפי שחושבה גם לחודש הקודם.
לפני עשור עמד המפלס על 418.73 - מ', גבוה ב- 11.26 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא1.126 מ', לעומת 1.123 מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז

ב- 01.01.16 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.35- מ', המבטא ירידה בשיעור של 16 ס"מ במהלך חודש דצמבר החולף, לעומת ירידה של 3 ס"מ בחודש הקודם. בדצמבר אשתקד ירד המפלס ב- 6 ס"מ ולפני שנתיים ב- 3 ס"מ. הירידה הנוכחית חדה וחריגה בהשוואה לממוצע הרב שנתי של דצמבר, ונובעת מחודש שחון.

בתחילת ינואר אשתקד היה מפלס ים המלח 428.85- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת ינואר הנוכחי, היא אפוא ב- 0.5 מ' בלבד, לעומת 0.88 מ' שחושבה לחודש הקודם.

ב- 01.11.15 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.64- מ', המבטא ירידה בשיעור של 10 ס"מ במהלך חודש אוקטובר החולף, בדומה לירידה שהייתה בספטמבר. באוקטובר אשתקד ירד המפלס ב- 14 ס"מ, לרום של 428.74- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת נובמבר מסתכמת אפוא ב- 0.9 מ', לעומת 0.94 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  417.44 - מ', גבוה ב- 12.20 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.22 מ', לעומת 1.13 מ'מ'  מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

ב- 01.10.15 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.54- מ', המבטא ירידה בשיעור של 10 ס"מ במהלך חודש ספטמבר החולף לעומת ירידה של 14 ס"מ באוגוסט. בספטמבר אשתקד ירד המפלס ב- 13 ס"מ, לרום של 428.60- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אוגוסט מסתכמת אפוא ב- 0.94 מ', לעומת 0.97 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  418.22 - מ', גבוה ב- 11.32 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.132 מ', לעומת 1.113 מ'  מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

 

ב- 01.09.15 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.44- מ', המבטא ירידה בשיעור של 14 ס"מ במהלך חודש אוגוסט החולף לעומת ירידה של 12 ס"מ ביולי. באוגוסט אשתקד ירד המפלס ב- 13 ס"מ, לרום של 428.47- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אוגוסט מסתכמת אפוא ב- 0.97 מ', לעומת 1.11 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  418.14- מ', גבוה ב- 11.13 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.113 מ', לעומת 1.132 מ'  מ' שחושבה לחודש הקודם.

 

 

ב- 01.08.15 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.30- מ', המבטא ירידה בשיעור של 12 ס"מ במהלך חודש יולי החולף לעומת ירידה של 14 ס"מ ביוני. ביולי אשתקד ירד המפלס ב- 16 ס"מ, לרום של 428.19- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת אוגוסט הנוכחי מסתכמת אפוא ב- 1.11 מ', לעומת 0.99   מ' שחושבה לחודש הקודם.

ראוי לציין כי סיכום השנה ההידרולוגית 2014-15 מצביע על הפחתה בכמות המשקעים באגן ים המלח, לעומת גידול באגנים המערביים (125% באגן ירקון-תנינים). 

מפלס ים המלח ירד בחודש יוני החולף בשיעור של 14 ס"מ, לעומת ירידה של 8 ס"מ במאי, ועמד על רום של 429.18- מ', ב- 01.07.15. ביוני אשתקד ירד המפלס ב- 16 ס"מ, לרום של 428.19- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת יולי הנוכחי מסתכמת אפוא ב- 0.99 מ', לעומת 1.05  מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  417.87- מ', גבוה ב- 11.31 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.131 מ', לעומת 1.123  מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

עמודים