צוות ניהולי ותפעולי

דר' אלי גרונר
מנהל מדעי
08-6539242
אודי גת
יו"ר מרכז מדע
יעל מאור
מנהלת כללית
08-9448733/4
פרופ' יונתן לרון
יו"ר הוועדה המדעית
אורן רז
מנהל טכני- מעבדת עור, מנהל בטיחות
08-6594755
ד"ר עודד קינן
רכז חינוך
רינה קדם
רכזת תחום- שת"פ סביבתי חוצה גבולות
ליהיא אלון
מנהלת מחלקת רכש וכוח אדם, מנהלת לשכה
יוני שטרן
מנהל תיירות