אתגרי המחר בחקלאות – יום החקלאות בחבל אילות

  • סיור בתחנת הנסיונות ביטבתה
  • מפגש “עבר הווה עתיד” – החקלאות בחבל אילות
  • כנס חקלאות משמרת ע”ש מרג’ורי (ג’יג’י) סטרום