הדילמות של תמנע – יום עיון

שמרו את התאריך:

יום חמישי ה-4/4/19
בין 13:30 ל-17:00
במרכז מחקר ואנרגיה מתחדשת בערבה (ליד מזנון יטבתה).
תכנית יום העיון: 
13:35-13:30 ד”ר אילן סתוי, מרכז מדע ים המלח והערבה – דברי פתיחה
14:00-13:35 ד”ר חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות – תמנע 2020, מבוא ורקע
14:10-14:00 איתי שני, היחידה הסביבתית אילת אילות – תכנית אב לשיקום מפגעי תמנע
14:50-14:10 ד”ר תימור כץ, חקר ימים ואגמים לישראל – שימור, פיתוח ומעורבות אזרחית, תובנות מעמק ססגון
15:05-14:50 הפסקה
15:40-15:05 בועז רונן, רשות ניקוז ונחלים ערבה – מקרי נחל תמנע ונחל נחושתן
16:00-15:40 אסף הולצר, מרכז מדע ים המלח והערבה – הדילמות והאתגרים בגיבוש התפיסה התיירותית בתמנע
17:00-16:00 דורית בנט, אילת-אילות אנרגיה מתחדשת – תמנע בין תיירות, תעשייה וטבע, פאנל ודיון עם הקהל.
מוזמנים להפיץ, הכניסה חופשית.
הציבור מוזמן!