הכנס השנתי הראשון לחינוך מדעי כמנוף לצמיחה בפריפריה

קול קורא לכנס השנתי ה 1 לחינוך מדעי כמנוף לצמיחה בפריפריה- אתגרים והזדמנויות בלמידה מרחוק בפריפריה.
הכנס יתקיים במתכונת מקוונת בתאריך 21.1.21
הגשת הצעות לכנס בקישור בתוך המסמך או בקישור זה:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_UR6heaO832gBD-8SQf9nKliPnIPSzjYXKqy71BrZN6QFg/viewform?gxids=7757
מועד אחרון להגשת התקצירים: 20.11.2020

קול קורא - הכנס השנתי לחינוך מדעי כמנוף לצמיחה בפריפריה