הכנס השנתי הראשון לחינוך מדעי כמנוף לצמיחה בפריפריה

אתגרים והזדמנויות בלמידה מרחוק בפריפריה