הכנס ה – 5, שיטים בערבה

כנס שיטים בערבה עבר, הווה ועתיד

הכנס ה-5  6/11/19 יום רביעי

מרכז ויידור, חצבה, הערבה התיכונה.

לטופס ההרשמה

לפרטים נוספים – ענבל פיפמן
acacia@adssc.org

קישור לתוכנית הכנס

תחרות הצילום שלנו:

תוכנית הכנס

08:30-09:00

הרשמה קפה וכיבוד
09:00-09:20 ברכות ודברי פתיחה: ד”ר אלי גרונר (מו”פ מדבר וים המלח), גיל סאקי (קק”ל),ד”ר אייל בלום (ראש המועצה ערבה תיכונה), ד”ר חנן גינת (ראש המועצה חבל אילות)
09:20-10:40 מושב 1 – אקולוגיה של שיטים בערבה (יו”ר: ד”ר אלי גרונר)
09:20-09:40 1.      דינמיקת הגידול של שיטת הסוכך בקצוות אזור התפוצה שלה: השלכות לדינמיקת הגידול של שיטה תחת תרחישי שינוי גלובליים (ד”ר תמיר קליין, מכון וויצמן)
09:40-10:00 2.      ההשפעה של הוצאת צבאי נגב מגדרת צבי השיטים על התחדשות הצימוח של עצי השיטה      (ד”ר טל פולק, אקולוגית ערבה, רשות הטבע והגנים)
10:00-10:20 3.      אוכלוסיית עצי השיטים במניפות הסחף של נחל יעל ונחל נעמי בפרספקטיבה של 45 שנה

(אתי עבאדי, מו”פ מדבר וים המלח)

10:20-10:40 4.      “השיטפון בא פתאום”: השפעת שיטפונות על הצומח של נחל שיטה
(פרופ’ מרסלו שטרנברג, אוניברסיטת תל-אביב)
10:40-11:00 הפסקת קפה
11:00-12:20 מושב 2 – שיטות מדידה ופיזיולוגיה של שיטים (יו”ר: ד”ר גדעון וינטרס)
11:00-11:20 5.      עצי שיטה בערבה – שיא בפעילות פוטוסינתזה בצהרי היום ובעונת הקיץ – הכיצד?
(דפנה אוני, האוניברסיטה העברית בירושלים)
11:20-11:40 6.      גישה מורכבת לניתוח מצב מי העץ – מיכשור ועיבוד נתונים
(ד”ר ג’ירי קוצרה, EMS Brno)
11:40-12:00 7.      ארבע שנים של ניטור זרימת מי השיפה בעצי השיטה בערבה – מתודולוגיה, דפוסים ותובנות(ד”ר שבתאי כהן, מכון וולקני)
12:00-12:20 8.      שיטות גיאופיזיות בהידרולוגיה ובמדעי הקרקע
(ד”ר נמרוד שוורץ, האוניברסיטה העברית בירושלים)
12:20-13:10 9.      הפסקת צהריים
13:20-14:10 10. סדנת מייקרים
14:10-15:00 סדנת פיזיולוגיה: גישות לניתוח מצב המים בעצים – הדגמת מיכשור וניתוח נתונים –
11. Jiri Kucera, EMS Brno, Czech Republic
15:10-16:30 מושב 3 – שיטים בעתיד ? (יו”ר: ד”ר סיון איזיקסון)
15:10-15:30  בטיחותה והתאמתה של החדקונית Melanterius compactus להדברה ביולוגית של שיטה כחלחלה בישראל (ד”ר נטע  דורצ’ין, אוניברסיטת תל אביב)
15:30-15:50 12.  השפעות של זיהום תעשייתי בנחל אשלים על עצי שיטה: תובנות מתודולוגיות(ד”ר אופיר כץ, מו”פ מדבר וים המלח)
15:50-16:10 13.  LTER שיטים – 19 שנות ניטור שיטים
14. (ד”ר נוח מוריס, מו”פ מדבר וים המלח)
16:10-16:30 15.  שיקולים בשימור עצי השיטה בערבה – מקרה מבחן הרכבת המהירה לאילת
16. (ד”ר אסף צוער, אקולוג מחוז דרום, רשות הטבע והגנים)
16:30-16:50 17. על עצים ואנשים: השינוי החברתי-סביבתי של עצי השיטה בערבה
18. (ד”ר לירון שני, האוניברסיטה העברית בירושלים)
17:00 19. סיכום הכנס והענקת פרסים לתחרות צילום