חולמים עתיד משותף בהר הנגב

יוזמה משותפת של מו”פ מדבר וים המלח ושל עמותת עתיד במדבר, בהשתתפות גופים נוספים (ראו פלייר מצורף).
הכנס יתקיים ב 27.10 אחר הצהרים במצפה רמון.
עד למועד זה, צוותים של פעילים חברתיים-סביבתיים בשלושה מוקדים: ירוחם-רחמה; עבדת-רמת נגב; מצפה רמון –
יקיימו מעגלי שיח מונחים במטרה להניח בסיס לתהליך ארוך טווח של העברת האחריות לעתיד האזור אל הידים של התושבים ויצירת ‘תמונת עתיד’ של שגשוג משותף – אדם וסביבה וקהילות שונות במרחב.
עיצוב הכנס נעשה בליווי הנהדר של הטריבונה למנהיגות השתתפותית.