מדבר קיצון – מים וסביבה באזורים מדבריים

מו”פ מדבר וים המלח בשיתוף קק”ל מזמין ליום עיון: 
“מדבר קיצון – מים וסביבה באזורים מדבריים”
12 בנובמבר 2020 
סדר יום:
10:40 התכנסות
10:50 פרופ’ יוני לרון – דברי פתיחה
11:00 ד”ר דורון מרקל – מובל הימים ממפרץ אילת לים המלח והקשר למשק המים של הערבה
11:45 ד”ר חנן גינת – הנגשת נושא המים במדבר
Ikram Quttaineh – Impacts of domestic tourism on springs-a nature conservation perspective 12:30
13:15 הפסקת צהריים
14:00 פרופ’ הדס סערוני – תובנות חדשות באפיון אפיק ים סוף “פעיל”
14:45 ד”ר יהודית לקח – תפוקות סחף מדודות ומחושבות – מאגן מדברי קטן בהדגמה על נחל יעל
15:30 פרופ’ אילון אדר – מקורות מים משולבים לאספקת מים בת קיימא בערבה
16:15 – דברי סיום
יום העיון יתקיים בזום, קישור ישלח בסמוך למועד.
ניתן להתעדכן בלוח האירועים באתר המועצה ובאתר מו”פ מדבר וים המלח.