נדחה הכנס מהגליל למדבר – חדשנות מבוססת משאבי טבע

אורחים ומרצים נכבדים

בהתייעצות עם כלל המרצים ואחראי הבטיחות, החלטנו על דחיית הכנס שתוכנן ליום חמישי.

התברר כי חלק מהמרצים נמצאים באזורים אדומים וכי מהות הכנס, יצירת שיתופי הפעולה, לא אפשרית בזום.

נקווה כי נוכל לקיימו בנובמבר.