נקודת המפגש שבין מדע ושמירת טבע, קהילה מקומית וחינוך

9:45-10:00 ברכות:
מר רוני מרום, ראש מועצה מקומית מצפה רמון | איריס האן, מנכ”לית החברה להגנת הטבע.
10:00-11:30 מושב ראשון: “מדע, מחקר והזדמנות” בהנחיית ד”ר רעות סורק- אברומוביץ.‹
“היקום ממצפה הכוכבים ע”ש וייז” ד”ר שי כספי, חוקר ומנהל טכני, מצפה הכוכבים ע”ש וייז, אוני’ תל אביב.
“מדע ומשימות הדמיות חלל מכתש רמון” ד”ר רעות סורק-אברמוביץ, חוקרת חלל מו״פ מדבר וים המלח,
ראש מחלקת פיתוח ומדע של .]Desert Mars Analog Ramon Station] D-MARS
“הזדמנויות מימון מאירופה למחקר וחדשנות בתחום החלל” ד”ר נילי מנדלבליט, מנהלת מחלקת חלל,
תעופה, תחבורה וחומרים- רשות החדשנות. *ייתכן שינוי בהרצאה זו.
12:00-13:30 מושב שני: “יישובים תיירות וחשכה- הילכו יחדיו? זיהום אור, שמירת טבע ורגולציה.”
בהנחיית נדב טאובה, ממונה קהל וקהילה מחוז דרום, רט”ג.
“זיהום אור והשפעותיו על עולם הטבע והקמת שמורת אור כוכבים בינלאומית במכתש רמון”
ד”ר נועם לידר, מנהל אגף אקולוגיה, רט”ג.
“שמורת שמי לילה עירונית” איתי ענר, מנהל יחידה סביבתית מצפה רמון.
13:30-14:15 הפסקת צהריים
14:15-15:45 מושב שלישי: “אדם חלל. תיירות חינוך וקהילה” בהנחיית מאור בקל
“אסטרנומיה תיירותית בהר הנגב- מוצר משלים או מחולל צמיחה?” יואש לימון- תיירות הר הנגב.
“הר הנגב של כוכבים”- חינוך וקהילה בתחומי האסטרונומיה. מאור בקל- מנהל ביס”ש הר הנגב, החלה”ט.
“פעיליות מדע לקהל הרחב – עבר הווה עתיד” המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת תל אביב/ראשית מדע.
“תובנות של עו”ס רמונאוט” נדב קושניר- עו”ס, בית הספר לאסטרונאוטים צעירים.
“מביטים למעלה” ד”ר יגאל פת אל, יו”ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה לשעבר.
“סדנת אסטרופיזיקה בחמד”ע” נמרוד רגב, חמד”ע- המרכז לחינוך מדעי תל אביב יפו.
הפסקת קפה
16:30 סיור במצפה הכוכבים האוניברסיטאי ע”ש וייז בהדרכת סמי בן גיגי- המנהל המקומי של מצפה הכוכבים.
סיור במכוניות פרטיות ובהרשמה מראש באתר.