קורס שני במסלול הכשרת מדריכי גיאופארק ארץ המכתשים – חי צומח ואדם ארץ המכתשים

חי צומח ואדם ארץ המכתשים

קורס שני במסלול הכשרת מדריכי גיאופארק ארץ המכתשים
צוות: דר’ אבשלום באב”ד, דר’ ירון פינצי, ד“ר נעה אבני, ד“ר אלי גרונר, דר’
יואב אבני, נעם גנץ, שקד אבני, אריאל מרוז, רותי גובזנסקי

31.5 התאמה פיזיולוגית והתנהגותית של הצומח למדבר ‘,פטנטים’ של צמחים
7.6 אקולוגיה, התאמה של בעלי חיים למדבר
10.6 סיור גיאובוטניקה ושפת מדבר
14.6 ממצאים ארכיאולוגיים באזור
17.6 סיור עירוני היסטורי קהילתי במצפה רמון
21.6 סיור שקיעה במקדשים