כנס LTER ישראל

הנכם מוזמנים לכנס LTER ישראל שייערך ביום חמישי כ”ח בכסלו תש”פ,
2019 בדצמבר 26,  08:30 – 16:30.
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באולם הסנאט

רקע כללי
השנה הכנס השנתי של מו”פ מדבר וים המלח יעסוק במחקרים שנעשו ברשת תחנות LTER ישראל (Ecological Term Long
Research) ששייכת לרשת ה LTER האירופאי והעולמי.
בישראל 13 תחנות מחקר ארוכות טווח המכסות מערכות אקולוגיות מגוונות: יערות, שטחי חקלאות, חורש ים תיכוני, מדבר צחיח קיצון, סוואנה, חולות וים תיכון.
בתחנות LTER ישראל מבוצעים מחקרים ארוכי טווח בנושאי מחקר רבים ובדיספלינות שונות משינויי אקלים, מדבר ומדבור,
שינויים בשימושי קרקע, השפעת שריפות, יערנות ואסונות בהיבט הגיאולוגי, הידרולוגי, ביולוגי וסוציולוגי.
המחקרים נעשים בתחנות שהן חלק מפלטפורמות LTSER) Research Ecological-Socio Term Long) הרואות באדם ובהשפעתו חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית. מטרת הכנס להציג את מגוון המחקרים שנעשים בתחנות LTER ,השפעת מחקרים אלו על ממשק, קבלת החלטות בניהול שטחים פתוחים, שטחי חקלאות ויער והידוק הקשרים בין קובעי המדיניות לחוקרים.

קישור: הרשמה לכנס