4 events found.

מדע בערבה – מחקרים מדבריים וחקלאיים

מרכז מדע ים המלח והערבה ומו"פ ערבה דרומית שמחים להזמינכם ליום עיון: "מדע בערבה – מחקרים מדבריים וחקלאיים" חוקרי מרכז מדע והמו"פ יציגו את מחקריהם בערבה, כל הרצאה תימשך 10 דקות ביום א’ 18/11/18 משעה 09:15 ועד 14:00 באודיטוריום המרכז למחקר ואנרגיה מתחדשת בערבה (ליד חניון יטבתה) לפרטים נוספים: ג’סיקה שקרמן jessica@adssc.org

יום עיון – סיכונים סיסמיים

יום עיון בנושא סיכונים סיסמיים באוניברסיטת בן גוריון. ביום העיון יוצגו תוצאות של מחקר חדשני שמגיע בימים אלו לסיומו, בהובלת ד"ר ירון פינצי, גיאולוג מנהל שלוחת מצפה רמון במרכז מדע ים המלח והערבה. יום העיון ללא עלות, נדרשת הרשמה מראש. להרשמה שלחו מייל אל ramon@adssc.org